2015 Mazda 3 Hatchback - Priročnik za lastnika (in Slovenian) (689 pages)

Posted on 9 Nov, 2015 by Punkxwado
Model: 2015 Mazda 3 Hatchback
File size: 7.24 MB


Other 2015 Mazda 3 Hatchback Manuals:


Download navodila za uporabo 2015 Mazda 3 Hatchback

Ročno Opis
Za popolno zadovoljstvo in brezhibno delovanje vašega avtomobila Mazda, vam priporo amo, da priro nik skrbno preberete in upoštevate vsa navodila in priporo ila, ki jih vsebuje, z rednim in strokovnim vzdrževanjem bo vaš avtomobil ostal v dobrem stanju, kar, pove uje tudi njegovo vrednost ob prodaji.

Po vsej Evropi vam zagotavlja strokovno pomo, posebej šolani strokovnjaki so kvalificirani za skrbno strokovno vzdrževanje, mazda si prizadeva, da bi vam nudila izvrsten servis, shranite ta navodila v predalu za rokavice v vozilu, da vam bodo vedno pri roki.

Prepustite prosim tudi ta navodila naslednjemu lastniku, vsi podatki se nanašajo na zadnje stanje v asu tiska navodil, izboljšav, si pridržuje pravico, da ob vsakem asu uvede izboljšave, ne da bi s tem prevzela kakršnekoli, upoštevajte prosim, da so v teh navodilih zajete vse razli ice modelov in posebna oprema.

Boste naleteli tudi na navodila za opremo, ki je v vašem avtomobilu ni, v predloženih navodilih boste našli mnoga, užitku pri vožnji z vašo Mazdo, tekst je dopolnjen s slikami, da boste.

Lahko preberete vse o opremi, pomembna, varnostna opozorila o delovanju vašega, vozila v razli nih pogojih vožnje, v teh navodilih spodnji simbol pomeni.

»tega ne smete narediti« ali »ne dopustite, glede na smer vožnje vozila naprej, pojasnila v navodilih, ki veljajo za, vozila z volanom na levi, veljajo.

Tudi za vozila z volanom na desni, kazalo: po abecednem redu so našteti, naslovi informacij v priro niku, zato je, priporo ljivo, da ga pregledate, preden.

V priro niku boste naleteli na odstavke, previdnosti, da bi prepre ili hude, napako, ki bi lahko povzro ila, spodnji simbol, nameš en na nekem delu.

Prikaz notranjosti, zunanjosti glavnih delov vozila, pomembne informacije o varnostni opremi, kot so sedeži, varnostni pasovi, sistemi za pripenjanje otrok varnostne blazine, uporaba razli nih priprav kot so klju i, vrata, ogledala, okna.

Vse o varni vožnji ustavljanju, uporaba razli nih naprav za zagotovitev udobja voznika potnikov, vklju no s klimatsko napravo avdio sistemom, kako ohranite svoje vozilo Mazda v najboljšem stanju.

Koristni nasveti za ukrepanje v primeru težav z vozilom, pomembne informacije za lastnika glede garancije dodatne opreme, notranjost vozila (vozila z volanom na levi), notranjost vozila (vozila z volanom na desni).

Tipka za zaklepanje vrat stran 3-20, ro ica brisalcev pralnikov stran 4-73, stikalo nadzora tlaka v pnevmatikah stran 4-164, stikalo zapore elektri nega pomika stekel stran 3-41.

Stikalo za zaklepanje vrat stran 3-41, stikala elektri nega pomika stekel stran 3-38, razporeditev in vrsta opreme se razlikujeta glede na model stopnjo opremljenosti, gumb za osvetlitev instrumentne ploš e stran 4-28.

Stikala za prestavljanje na volanu stran 4-53, ro ica za odklepanje volana stran 3-33, ro ica za odpiranje pokrova motorja stran 6-19.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders