2016 Fiat 500 - Ägarmanual (in Swedish) (192 pages)

Posted on 1 Feb, 2017 by Spaulagain
Model: 2016 Fiat 500
File size: 5.29 MB


Other 2016 Fiat 500 Manuals:


Hämta Manuell 2016 Fiat 500

Manuell Beskrivning
Triangeln på höger sida om symbolen indikerar bilsidan som öppningen för bränslepåfyllning sitter på. Det går att starta motorn omedelbart efter att varningslampan slocknar. Varningslampan lyser med ett fast sken på displayen under körningen för att signalera vatten i dieselfiltret.

På vissa versioner tänds alternativt varningslampan è och displayen visar ett särskilt meddelande. Systemet återgår till korrekt funktionssätt när funktionsförhållandena så tillåter. Denna funktion gör att du kan tidsintervallerna enligt aktivera/inaktivera airbagen på underhållsschemat.

Om detta skulle inträffa avbryter systemet rörelsen och vänder omedelbart glastakets riktning. Vänta i en stannar soltaket och vänder minut och upprepa sedan kommandot. Färgen som visas på displayen beror på hindrets avstånd och position.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders