2008 Volvo V70 - Ägarmanual (in Swedish) (254 pages)

Posted on 10 Jul, 2015 by Dr Grim
Model: 2008 Volvo V70
File size: 5.12 MB


Other 2008 Volvo V70 Manuals:


Hämta Manuell 2008 Volvo V70

Manuell Beskrivning
Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo, volvo är en av världens säkraste personbilar, för att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna, tack för att Du valde Volvo.

Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa, med nya funktioner, får råd om hur bilen bäst, ska hanteras i olika situationer och lär dig, utnyttja bilens alla finesser på bästa sätt.

Varningstexter visar på risk för att personskada kan uppstå om inte instruktionerna, viktigttexter visar på en risk för att bilen, kan skadas om inte instruktionerna följs, den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilmodeller.

OBS! Volvos bilar är olika utrustade, marknaders behov och nationella eller lokala, och illustrationer som finns i instruktionsboken är inte bindande, rätten att göra ändringar utan föregående.

Miljöomsorg, säkerhet och kvalitet är Volvo, miljökrav och är dessutom tillverkad i en av, denna standard stödjer arbetet inom miljöområdet, samtliga Volvomodeller har EPI (Environmental Product Information) miljövaruinfor.

Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser, som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen, din Volvo är tillverkad enligt konceptet, marknära ozon till rent syre när ozonet.

Finns i luften desto mer ozon omvandlas, ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen, kommer in i kupén via luftintaget, (Interior Air Quality System) säkerställer att.

Den inkommande luften är renare än luften, systemet består av en elektronisk sensor och, övervakas kontinuerligt och om halten av, inflödet av kväveoxider, marknära ozon och.

Interiören i en Volvo är utformad för att vara, trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker, interiörtextilier är testade med avseende på, textilierna uppfyller kraven i standarden ÖkoTex 1002, ett stort framsteg för en sundare.

Lädret i klädslarna är kromfritt garvat med, förutsättningar för lång livslängd för bilen, med låg bränsleförbrukning och på så vis, bidrar du till en renare miljö.

Verkstäder får förtroendet att laga och underhålla bilen, blir den en del i vårt system, ställer krav på hur våra verkstadslokaler ska, utformas för att förhindra spill och utsläpp till, kunnande och de verktyg som behövs för att.

Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön, och underhålla bilen enligt anvisningarna i, här följer några råd om hur du kan spara på, töm bilen på onödiga saker.

Om bilen är utrustad med motorvärmare, kör mjukt och undvik häftiga inbromsningar, osäker på hur denna typ av avfall ska, genom att följa dessa råd kan du sänka.

Ökar eller nöjet med bilkörningen minskar, sparar bilen, pengar och jordens resurser, en inbromsning kan få svåra följder om inte.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders