2010 Volvo S40 - Ägarmanual (in Swedish) (290 pages)

Posted on 10 Jul, 2015 by Snowy
Model: 2010 Volvo S40
File size: 7.77 MB


Other 2010 Volvo S40 Manuals:


Hämta Manuell 2010 Volvo S40

Manuell Beskrivning
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO, vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i, för att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du, bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna instruktionsbok.

* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion, bLIS* – Blind Spot Information System, alla typer av tillval/tillbehör markeras med en, i instruktionsboken finns det information som.

Ligger som en fotnot längst ner på sidan, information är ett tillägg till den text som den, text i en tabell används bokstäver istället för, ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa.

Instruktionsboken, helst före den första åkturen, nya funktioner, får råd om hur bilen bäst ska, hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja, bilens alla finesser på bästa sätt.

Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilar, vad som är standard eller tillval/tillbehör, rekommenderar vi att du kontaktar din Volvoåterförsäljare, volvos bilar är olika utrustade beroende på.

Anpassningar för olika marknaders behov och, nationella eller lokala lagar och bestämmelser, illustrationer som finns i instruktionsboken är, utbudet av tillval/tillbehör till de olika bilmodellerna varierar beroende på marknad.

Vi rekommenderar att du kontaktar din auktoriserade Volvoåterförsäljare för mer information, varningstexter upplyser om risk för personskada, viktigt-texter upplyser om risk för materiella, oBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.

I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden, instruktionsboken med att texten är lite större, i bilen finns olika typer av dekaler som är till för, att förmedla viktig information på ett enkelt och.

Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit, att påvisa förekomst av fara som, om varningen, ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada, vita ISO-symboler och vit text/bild på svart.

Används för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i skador, de dekaler som visas i instruktionsboken, gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen.

Visa ungefär hur de ser ut och ungefär var, just din bil finns på respektive dekal på din, procedurer, där åtgärder måste göras i en viss, när det till en steg-för-steg instruktion.

Finns en bildserie är varje moment numrerat, på samma sätt som motsvarande bild, numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant, pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en.

Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror, i översiktbilder där olika delar pekas ut, används röda cirklar med en siffra i, återkommer i den positionslista som finns.

I anslutning till bilden, som beskriver objektet, när en uppräkning förkommer i instruktionsboken används en punktlista, `` Denna symbol är placerad längst ned till.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders