2017 Toyota Yaris Hybrid - Užívateľská príručka (in Slovak) (504 pages)

Posted on 31 Aug, 2016 by Krazyfrog
Model: 2017 Toyota Yaris Hybrid
File size: 28.29 MB


Other 2017 Toyota Yaris Hybrid Manuals:


K stiahnutiu from Toyota.com

Manuálny Popis
Z tohto dôvodu tu môžete nájsť niektoré vysvetlenia pre vybavenie, ktorým vaše vozidlo nie je vybavené. Vysokonapäťové diely a káble hybridných vozidiel vyžarujú približne rovnaké množstvo elektromagnetických vĺn ako konvenčné benzínom poháňané vozidlá alebo domáce elektronické zariadenia napriek tomu, že sú elektromagneticky odtienené. Ak sú airbagy a predpínače bezpečnostných pásov ponechané vo vozidle pri jeho likvidácii, môžu spôsobiť nehodu, ako je požiar.

Alkohol a niektoré lieky predlžujú čas reakcie, zhoršujú úsudok a znižujú koordináciu, a to by mohlo viesť k nehode, pri ktorej môže dôjsť ku smrteľným alebo vážnym zraneniam. Predvídajte chyby, ktoré môžu urobiť iní vodiči alebo chodci a buďte pozorní, aby ste sa vyhli nehodám. Je tu tiež nebezpečenstvo, že sa deti môžu zraniť pri hraní so zapaľovačom cigariet, oknami, clonou panoramatického strešného okna alebo iným vybavením vozidla.

Ich nedodržanie môže spôsobiť posunutie podlahovej rohože vodiča, a to môže prekážať činnosti pedálov počas jazdy. Ak nie je bezpečnostný pás riadne umiestnený, môže dôjsť pri náhlom zabrzdení alebo kolízi ku smrti alebo vážnemu zraneniu nielen tehotnej ženy, ale aj plodu. Ak sa pás omotá okolo 1 krku dieťaťa, môže to viesť k duseniu alebo iným vážnym zraneniam, ktoré môžu skončiť smrťou.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders