2014 Toyota Yaris Hybrid - Brukerhåndbok (in Norwegian) (436 pages)

Posted on 10 Jun, 2015 by Meysell
Model: 2014 Toyota Yaris Hybrid
File size: 21.54 MB


Other 2014 Toyota Yaris Hybrid Manuals:


Last ned from Toyota.com

Manuell Beskrivelse
På grunn av Toyotas kontinuerlige produktutvikling, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer uten forutgående varsel, instruksjonsboken dekker alle varianter og forklarer alt, utstyr som ikke er montert på din bil være beskrevet.

På vegne av Toyota Motor Corporation og Toyota-organisasjonen i Norge, takker jeg, toyotas kvalitet er et faktum som er bevist gjennom en rekke forskjellige uavhengige tester foretatt av store forbrukerorganisasjoner verden over, blant annet i Tyskland, Sverige, denne brukerhåndboken og ”YARIS HV Passport” vil forklare virkemåte, bruk og vedlikehold av din nye YARIS HV, våre råd, så du får glede av bilen i mange år.

Periodisk teknisk ettersyn, som anvist i begge bøkene, er et viktig element i bilens vedlikehold, spesialutstyr og riktige data, i tillegg mottar de fortløpende informasjon fra Toyota-fabrikken om din bil, derved sikret at bilen yter maksimalt, er økonomisk, driftssikker og miljøvennlig, dessuten sikre deg dine rettigheter i tilfelle det skulle oppstå feil eller mangler med bilen i.

Sørg for å lese gjennom dem, slik leser du målere, varsellamper, indikatorer osv, Åpne og lukke dørene og vinduene, justeringer, hva du bør gjøre ved funksjonsfeil eller i en.

Bilspesifikasjoner, funksjoner som kan tilpasses osv, hvis du tror noe er feil340, vær oppmerksom på at denne håndboken gjelder for alle modeller og forklarer bruk av alt utstyr og ekstrautstyr, utstyr som ikke er montert i ditt kjøretøy.

Alle spesifikasjonene i denne håndboken var gjeldende da håndboken ble, imidlertid retten til å foreta endringer uten varsel, avhengig av spesifikasjonene kan de avbildede bilene avvike fra din bil når, tilbehør, reservedeler og ombygging av din Toyota.

Det finnes et stort utvalg av både originale og uoriginale reservedeler og tilbehør til Toyota-biler på markedet, originale Toyota-delene eller -tilbehøret som følger med bilen, anbefaler vi, disse kun erstattes med originale Toyota-deler eller -tilbehør, tilbehør av tilsvarende kvalitet kan også brukes.

Noen form for ansvar eller gi garanti for reservedeler eller tilbehør som ikke er, originale Toyota-produkter, og heller ikke gi garanti for utskifting eller montering av slike deler, driftsproblemer som skyldes bruk av uoriginale reservedeler og tilbehør, montering av et toveis radiosystem i bilen kan påvirke elektroniske systemer.

Ta kontakt med en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans for nærmere sikkerhetsforanstaltninger og spesialinstruksjoner vedrørende montering av et toveis radiosystem, ytterligere informasjon om frekvensbånd, effektnivåer, antenneposisjoner og, monteringsbestemmelser for montering av RF-sendere er tilgjengelig hos en, deler og kabler under høyspenning i hybridbiler avgir omtrent samme.

Mengde elektromagnetiske bølger som konvensjonelle bensindrevne biler og, elektriske husholdningsapparater, til tross for de har elektromagnetisk, uønsket støy kan oppstå ved bruk av toveis radio, kollisjonsputene og beltestrammerne i din Toyota inneholder eksplosive kjemikalier.

Sikkerhetsbeltene intakt, kan disse forårsake ulykker, eksempel brann, sørg for at kollisjonspute- og beltestrammersystemene fjernes og kondemneres av en autorisert Toyota-forhandler før bilen kondemneres, bilen er utstyrt med batterier og/eller akkumulatorer, naturen, men leveres på en stasjon spesialavfall.

Kjøring i påvirket tilstand: Kjør aldri bilen når du er påvirket av alkohol eller, medikamenter som nedsetter evnen til å kjøre bil, eller fotgjengere kan gjøre feil, og vær klar til å unngå ulykker, distrahering av føreren: Hold alltid full oppmerksomhet på kjøringen.

Som kan distrahere føreren, for eksempel betjening av instrumenter, telefonsamtaler eller lesing, kan forårsake ulykker som kan føre til alvorlige personskader for deg, passasjerene eller andre, la aldri barn være i bilen uten tilsyn, og la aldri barn oppbevare eller bruke, barn kan komme til å starte bilen eller sette giret i fri, barn skader seg selv ved å leke med sigarettenneren, vinduene, soltaket.

Angir en situasjon som kan føre til alvorlige personskader, dersom instruksjonene ikke overholdes, angir en situasjon som kan skade bilen eller bilens utstyr, dersom instruksjonene ikke overholdes, hva skal du gjøre hvis.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders