2015 Toyota RAV4 Hybrid - Ägarmanual (in Swedish) (508 pages)

Posted on 13 Feb, 2016 by Ianryan
Model: 2015 Toyota RAV4 Hybrid
File size: 31.64 MB


Other 2015 Toyota RAV4 Hybrid Manuals:


Hämta from Toyota.com

Manuell Beskrivning
Hur du läser av instrument och mätare, olika, Öppna och stänga dörrar och fönster, inställningar, anvisningar och råd som är nödvändiga för körning, skötsel av din bil samt underhållsrutiner.

Att göra vid funktionsstörningar eller i en nödsituation, modeller med navigationssystem eller multimediasystem, se instruktionsboken till navigations/multimediasystemet beträffande uppgifter, lägg märke till att instruktionsboken gäller flera modeller och beskriver, samtliga utföranden, inklusive utrustning som inte är standard.

Finnas beskrivningar av system och detaljer som inte finns på din bil, samtliga specifikationer och uppgifter i instruktionsboken är de som gällde, vi oss rätten att när som helst ändra specifikationerna utan föregående meddelande, toyota strävar efter att tillhandahålla en svensk text som är så korrekt som.

Möjligt, men vi friskriver oss från skadeståndsansvar när det gäller eventuella, tillbehör, reservdelar och ändringar av din Toyota, det finns idag ett stort utbud av originalreservdelar och tillbehör till din Toyota, såväl som produkter från andra leverantörer.

Originaldelarna eller originaltillbehören som levererades tillsammans med din, toyota behöver bytas rekommenderar Toyota att originaldelar eller, ansvar för eller garanterar reservdelar eller tillbehör som inte är Toyota, originaldelar, och inte heller för utbyte eller monteringsarbete som innefattar.

Som uppstått på grund av användning av icke-originaldelar eller tillbehör på, installation av RF-sändare i bilen kan påverka bilens elektroniska system, t, kontrollera med en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning beträffande installation av en RF-sändare.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders