2016 Toyota Prius Plug-in Hybrid - Užívateľská príručka (in Slovak) (255 pages)

Posted on 9 May, 2017 by Milliamp
Model: 2016 Toyota Prius Plug-in Hybrid
File size: 28.6 MB


Other 2016 Toyota Prius Plug-in Hybrid Manuals:


K stiahnutiu from Toyota.com

Manuálny Popis
Najmä vysoké teploty vo vnútri vozidla môžu prenosný prehrávač poškodiť. Zaregistrované alebo zmenené nastavenie môže byť vymazané alebo prepnuté do ich prvotného nastavenia. Ďalšie obchodné značky a názvy značiek sú majetkom príslušných majiteľov.

Zvoľte pre zapnutie/vypnutie funkcie oznámenia prichádzajúcich krátkych správ. Pri nízkych teplotách môže obrazovka stmavnúť alebo obraz môže zblednúť. Pri každom stlačení tlačidla sa obrazovka prepína medzi obrazovkou s mapou a obrazovkou menu navigácie.

Táto obrazovka zobrazuje aktuálnu polohu vozidla a mapu priľahlého okolia. Zvoľte pre prepnutie na obrazovku s mapou a panelom so zoznamom čerpacích staníc.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders