2017 Toyota Prius - Ägarmanual (in Swedish) (668 pages)

Posted on 27 Sep, 2016 by Cheeto
Model: 2017 Toyota Prius
File size: 66.87 MB


Other 2017 Toyota Prius Manuals:


Hämta from Toyota.com

Manuell Beskrivning
Dessutom kan barn råka ut för livsfarliga skador om kupén blir extremt varm eller kall. Annars kan golvmattan på förarplatsen börja glida och eventuellt trassla in sig med pedalerna under körning. Följden kan bli plötslig hög hastighet, eller att bilen blir svår att få stopp på.

Vid körning längre sträckor ska du ta regelbundna avbrott innan du börjar känna dig trött. Använd aldrig ett bälte för två eller flera personer och absolut inte för en vuxen och ett barn samtidigt. Säkerhetsbältet är mest effektivt om passagerarna sitter upprätt och ordentligt bakåtlutade mot ryggstöden.

Bältet ska inte ligga mot halsen men inte heller så långt ut på axeln att det faller av. Om denna anvisning inte följs kan skyddet försvagas vid en olyckshändelse, och orsaka svåra eller livshotande skador vid en häftig inbromsning, plötslig sväng eller en olycka. Ett skadat säkerhetsbälte kan inte skydda en åkande mot svåra eller livshotande skador.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders