2017 Toyota Hilux - Ägarmanual (in Swedish) (620 pages)

Posted on 27 Sep, 2016 by Sausages
Model: 2017 Toyota Hilux
File size: 45.39 MB


Other 2017 Toyota Hilux Manuals:


Hämta from Toyota.com

Manuell Beskrivning
Ett föremål som placeras under framsätet kan fastna i stolsspåren så att sätet inte kan låsas på plats. Om du känner dig trött eller sömnig under körning ska du inte tvinga dig själv att fortsätta köra utan ta genast en paus. Säkerhetsbältet är mest effektivt om passagerarna sitter rakt upp och ordentligt bakåtlutade mot ryggstöden.

Bältet ska inte ligga mot halsen men inte heller så långt ut på axeln att det faller av. Om denna anvisning inte följs kan skyddet försvagas vid en olyckshändelse och svåra eller livshotande skador kan orsakas vid en häftig inbromsning, en plötslig sväng eller en olycka. Ett skadat säkerhetsbälte kan inte skydda en åkande mot svåra eller livshotande skador.

I kombination med säkerhetsbältena samverkar krockkuddarna till att minska risken för svåra eller livshotande skador. Tvätta dig därför snarast om du fått rester på huden för att förebygga eventuell hudirritation. Krockkuddarna vid framsätespassagerarens plats utlöses eventuellt om bagage har placerats på sätet, även om ingen sitter på sätet.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders