2016 Toyota Corolla - Navigace manuální (in Czech) (274 pages)

Posted on 12 Sep, 2016 by LostamI
Model: 2016 Toyota Corolla
File size: 28.26 MB


Other 2016 Toyota Corolla Manuals:


Ke stažení from Toyota.com

Manuální Popis
Pokud cíl není v této databázi, můžete zadat adresu ulice nebo hlavní křižovatku poblíž cíle a systém vás navede na toto místo. Nestlačujte nebo nevyvíjejte nadbytečný tlak na přenosný přehrávač při jeho připojování, protože tím můžete poškodit přenosný přehrávač nebo jeho konektor. V tom případě nezavírejte příruční schránku násilím, protože by to mohlo poškodit zařízení nebo konektor, atd.

Nepoužívejte běžné čisticí přípravky přehrávač, nebo může být nemožné disk na gramofonové desky nebo antistatické vysunout. Může být zobrazen seznam přijatých a odeslaných krátkých zpráv, stejně 88 jako menu pro vytvoření nových krátkých zpráv. Může být zobrazen seznam přijatých a odeslaných krátkých zpráv, stejně 119 jako menu pro vytvoření nových krátkých zpráv.

Když je zobrazena ikona zmeškaných hovorů nebo ikona nové krátké zprávy, volbou ikony se zobrazí seznam. Když byla přijata dopravní hlášení pro navigovanou trasu, zvolte manuálně, zda změníte nebo nezměníte trasu. Vzdálenosti mezi předměty a chodci, které je objeví na obraze obrazovky se budou lišit od skutečných vzdáleností.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders