2017 Toyota C-HR - Návod k obsluze (in Czech) (812 pages)

Posted on 23 Nov, 2016 by Ounkeo
Model: 2017 Toyota C-HR
File size: 51.39 MB


Other 2017 Toyota C-HR Manuals:


Ke stažení from Toyota.com

Manuální Popis
Pro bezpečné tažení přívěsu buďte mimořádně opatrní a jezděte s přihlédnutím k vlastnostem přívěsu a provozním podmínkám. Můžete použít také jiné tažné zařízení vyhovujících vlastností a srovnatelné kvality. Následující kroky mohou být použity jako nouzové opatření pro přesunutí řadicí páky.

V tom případě zazní výstražný bzučák a na multiinformačním displeji se zobrazí výstražné hlášení. To by mohlo bránit senzoru detekovat okolní světlo a může to způsobit poruchu automatického systému světlometů. Indikátor automatických dálkových světel zhasne a rozsvítí se indikátor dálkových světel.

Systém automaticky nastaví časování stěračů podle vydatnosti deště a rychlosti vozidla. Tento systém nezabrání kolizím nebo nesníží poškození při kolizi nebo zranění za každé situace. Vozidlo je extrémně nakloněno z důvodu převozu těžkých zavazadel nebo nesprávného nahuštění pneumatik.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders