2015 Toyota Aygo - Užívateľská príručka (in Slovak) (464 pages)

Posted on 7 Aug, 2015 by Blind
Model: 2015 Toyota Aygo
File size: 26.37 MB


Other 2015 Toyota Aygo Manuals:


K stiahnutiu from Toyota.com

Manuálny Popis
Otváranie a zatváranie dverí okien, úprava, ovládanie a informácie, ktoré sú potrebné, starostlivosť o vaše vozidlo postupy pri údržbe, Čo robiť v prípade poruchy alebo núdze.

*: Bluetooth je registrovaná ochranná známka vlastnená Bluetooth SIG, Inc, informácie týkajúce sa dole uvedeného vybavenia u vozidiel vybavených multimediálnym systémom - viď "Príručka pre užívateľa multimediálneho systému", všimnite si prosím, že táto príručka sa vzťahuje na všetky modely všetko, všetky údaje obsiahnuté v tejto príručke sú aktuálne v dobe tlače.

Vozidlo zobrazené na obrázkoch sa môže od vášho vozidla líšiť vo vybavení, príslušenstvo, náhradné diely a úpravy vášho vozidla Toyota, na trhu sú dostupné originálne náhradné diely Toyota, ako aj veľké množstvo, iných náhradných dielov a príslušenstva pre vozidlá Toyota.

S vozidlom je nutné vymeniť, Toyota odporúča, aby ste pre výmenu použili, zodpovednosť ani záruku za náhradné diely a príslušenstvo, ktoré nie sú originálnym výrobkom Toyota, ani za výmenu alebo montáž, týkajúcu sa takých, inštalácia systému RF vysielača do vášho vozidla by mohla ovplyvniť elektronické systémy, napr, ● Systém viacbodového vstrekovania paliva/systém sekvenčného viacbodového vstrekovania paliva.

Overte bezpečnostné opatrenia alebo špeciálne pokyny týkajúce sa inštalácie, systému RF vysielača u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo v servise Toyota, alebo u iného riadne kvalifikovaného vybaveného odborníka, Ďalšie informácie týkajúce sa frekvenčných pásiem, úrovní výkonu, umiestnenia antén a inštalačných pokynov pre inštaláciu RF vysielačov, sú dostupné na požiadanie u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo v servise, toyota, alebo u iného riadne kvalifikovaného vybaveného odborníka.

SRS airbagy a predpínače bezpečnostných pásov vo vašom vozidle obsahujú výbušné chemické látky, a predpínačov bezpečnostných pásov z vozidla demontované zlikvidované, kvalifikovaným servisom alebo autorizovaným predajcom alebo servisom, toyota, alebo iným riadne kvalifikovaným vybaveným odborníkom.

Vo vašom vozidle sú použité batérie a/alebo akumulátory, jazda pod vplyvom: Nikdy s vozidlom nejazdite, ak ste pod vplyvom alkoholu alebo liekov, ktoré znižujú vašu schopnosť ovládať vozidlo, by mohlo viesť k nehode, pri ktorej môže dôjsť ku smrteľným alebo vážnym, iní vodiči alebo chodci a buďte pozorní, aby ste sa vyhli nehodám.

Nepozornosť vodiča: Vždy venujte riadeniu vozidla plnú pozornosť, telefónu alebo čítanie, môže viesť k havárii s následkami smrti alebo vážneho zranenia pre vás, vašich spolucestujúcich alebo iných ľudí, všeobecné pokyny týkajúce sa bezpečnosti detí, nikdy vo vozidle nenechávajte deti bez dozoru nikdy nedovoľte deťom.

Deti by mohli vozidlo naštartovať alebo zaradiť na vozidle neutrál, nebezpečenstvo, že sa deti môžu zraniť pri hraní s oknami, plachtovou strechou alebo iným vybavením vozidla, nízke teploty vo vnútri vozidla môžu byť pre deti smrteľné, popisuje niečo, čo by mohlo spôsobiť smrteľné alebo vážne zranenie osôb, ak nebude dodržané.

Popisuje niečo, čo by mohlo spôsobiť poškodenie alebo poruchu, vozidla alebo jeho vybavenia, ak nebude dodržané, označuje súčasť alebo polohu, ktorá je popisovaná, znamená to: "Nie", "Toto nerobte", či "Nedopustite, aby.

Obrázok znázorňuje modely a môže sa líšiť tvarom karosérie u 3dverových modelov, svetlá pre denné svietenie*2 S, predné hmlové svetlá*2/zadné hmlové svetlá S, presunutie radiacej páky do R S.

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania štartovania, : U vozidiel vybavených multimediálnym systémom - viď, prístrojový panel (Vozidlá s ľavostranným riadením), keď nie je možné naštartovať motor S.

Keď nie je možné pohybovať radiacou pákou*2 S, keď sa rozsvietia výstražné kontrolky S, predné hmlové hmlové svetlá S, spínač stieračov a ostrekovačov S.

Uvoľňovacia páčka zámku kapoty S, otvárač dvierok palivovej nádrže S, vozidlá s viacrežimovou manuálnou prevodovkou.Toyota Modely

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders