2015 Toyota Auris - Brukerhåndbok (in Norwegian) (604 pages)

Posted on 23 Nov, 2015 by Dr Grim
Model: 2015 Toyota Auris
File size: 23.64 MB


Other 2015 Toyota Auris Manuals:


Last ned from Toyota.com

Manuell Beskrivelse
På grunn av Toyotas kontinuerlige produktutvikling, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer uten, instruksjonsboken dekker alle varianter og forklarer, kan utstyr som ikke er montert på din bil være.

På vegne av Toyota Motor Corporation og Toyota-organisasjonen i Norge, takker jeg, toyotas kvalitet er et faktum som er bevist gjennom en rekke forskjellige uavhengige, tester foretatt av store forbrukerorganisasjoner verden over, blant annet i Tyskland, denne brukerhåndboken og ”AURIS Passport” vil forklare virkemåte, bruk og vedlikehold av din nye AURIS.

Råd, så du får glede av bilen i mange år, periodisk teknisk ettersyn, som anvist i begge bøkene, er et viktig element i bilens, eller mangler med bilen i garantiperioden, sørg for å lese gjennom dem.

Slik leser du målere, varsellamper, indikatorer osv, Åpne og lukke vinduene og soltaket, foreta justeringer, hva du bør gjøre ved funksjonsfeil eller i en nødssituasjon, bruke en Bluetooth®aktivert bærbar spiller 345.

Hvis bilen må stanses i en, hvis du tror noe er feil483, hvis du går tom drivstoff, vær oppmerksom på at denne håndboken gjelder for alle modeller og forklarer bruk av alt utstyr og ekstrautstyr.

Utstyr som ikke er montert i ditt kjøretøy, alle spesifikasjonene i denne håndboken var gjeldende da håndboken ble, imidlertid retten til å foreta endringer uten varsel, avhengig av spesifikasjonene kan de avbildede bilene avvike fra din bil når.

Tilbehør, reservedeler og ombygging av din Toyota, det finnes et stort utvalg av både originale og uoriginale reservedeler og tilbehør til Toyota-biler på markedet, originale Toyota-delene eller -tilbehøret som følger med bilen, anbefaler vi, disse kun erstattes med originale Toyota-deler eller -tilbehør.

Tilbehør av tilsvarende kvalitet kan også brukes, noen form for ansvar eller gi garanti for reservedeler eller tilbehør som ikke er, originale Toyota-produkter, og heller ikke gi garanti for utskifting eller montering av slike deler, driftsproblemer som skyldes bruk av uoriginale reservedeler og tilbehør.

Montering av et toveis radiosystem i bilen kan påvirke elektroniske systemer, l Toyota Safety Sense Trafikksikkerhetspakke (utstyrsavhengig), ta kontakt med en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans for nærmere sikkerhetsforanstaltninger og spesialinstruksjoner vedrørende montering av et toveis radiosystem, ytterligere informasjon om frekvensbånd, effektnivåer, antenneposisjoner og.

Monteringsbestemmelser for montering av RF-sendere er tilgjengelig hos en, autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt, kollisjonsputene og beltestrammerne i din Toyota inneholder eksplosive kjemikalier, sikkerhetsbeltene intakt, kan disse forårsake ulykker, eksempel brann.

Sørg for at kollisjonspute- og beltestrammersystemene fjernes og kondemneres av en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og, bilen er utstyrt med batterier og/eller akkumulatorer, naturen, men leveres på en stasjon spesialavfall (direktiv 2006/66/EF), kjøring i påvirket tilstand: Kjør aldri bilen når du er påvirket av alkohol eller.

Medikamenter som nedsetter evnen til å kjøre bil, eller fotgjengere kan gjøre feil, og vær klar til å unngå ulykker, distrahering av føreren: Hold alltid full oppmerksomhet på kjøringen, som kan distrahere føreren, for eksempel betjening av instrumenter, telefonsamtaler eller lesing, kan forårsake ulykker som kan føre til alvorlige personskader for deg, passasjerene eller andre.

N Generelle forholdsregler barns sikkerhet, la aldri barn være i bilen uten tilsyn, og la aldri barn oppbevare eller bruke, barn kan komme til å starte bilen eller sette girspaken i fri, for at barn kan skade seg selv ved å leke med vinduene eller annet utstyr i.

Angir en situasjon som kan føre til alvorlige personskader, dersom instruksjonene ikke overholdes, angir en situasjon som kan skade bilen eller bilens utstyr, dersom instruksjonene ikke overholdes, hva skal du gjøre hvis.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders