2019 Tesla Model X - Ägarmanual (in Swedish) (230 pages)

Posted on 14 Aug, 2019
Model: 2019 Tesla Model X
File size: 5.19 MB


Other 2019 Tesla Model X Manuals:


Hämta Manuell 2019 Tesla Model X

Manuell Beskrivning
Om du färdas i 80 km/h kräver den trafikmedvetna farthållaren att du är i en omkörningsfil för att du ska kunna köra om ett fordon. Om du inte är i en omkörningsfil (till höger om ett fordon i högertrafik eller till vänster om ett fordon i vänstertrafik) hindrar den trafikmedvetna farthållaren dig från att köra om fordon. Istället saktar Model S ned och matchar fordonets hastighet som om det vore i samma fil som Model S.

Om du trycker ned gaspedalen för att köra om fordonet fortsätter den trafikmedvetna farthållaren att låta dig köra om fordon när du inte är i en omkörningsfil tills du antingen byter fil eller avbryter och återgår till farthållning (i det fallet hindras du återigen från att köra om fordon om du inte är i en omkörningsfil).Tesla Modeller

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders