2019 Tesla Model S - Instruktionsbog (in Danish) (219 pages)

Posted on 15 Aug, 2019
Model: 2019 Tesla Model S
File size: 5.44 MB


Other 2019 Tesla Model S Manuals:


Hent Manual 2019 Tesla Model S

Manual Beskrivelse
Automatisk vipning af spejle ved bakning: Begge sidespejle kan automatisk vippes nedad ved bakning. Du kan indstille den automatiske vippeposition ved at skifte til bakgear (R) og derefter indstille spejlene (tryk på knappen for det spejl, du vil indstille, og tryk derefter på skiven for at flytte spejlet til den ønskede position). Tryk på Save på bilens touchskærm for at gemme spejlindstillingen i din førerprofil.

Når du skifter tilbage til køregear (D), vippes spejlene automatisk tilbage til den normale (opadvendte) position. Når du har indstillet dem til bakning, vippes de automatisk til den valgte nedadvendte position, når du skifter til bakgear (R).Tesla Modeller

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders