2018 Tesla Model S - Brukerhåndbok (in Norwegian) (193 pages)

Posted on 4 Feb, 2018
Model: 2018 Tesla Model S
File size: 5.41 MB


Other 2018 Tesla Model S Manuals:


Last ned Manual 2018 Tesla Model S

Manuell Beskrivelse
Du kan koble en førerprofil til en spesifikk nøkkel, for å la Model S automatisk velge riktig førerprofil når den koblede nøkkelen registreres, når du nærmer deg bilen og åpner førerdøren. Når du skal koble en førerprofil til en nøkkel, setter du deg inn i Model S med nøkkelen på deg og berører Controls > Settings > Driver Profiles på bilens berøringsskjerm. Velg førerprofilen du vil koble til nøkkelen, og berør deretter Link to Key Fob.

Merk: Model S registrerer bare én nøkkel om gangen. Førerprofilen er koblet til nøkkelen som registreres av bilen på det tidspunktet. Hvis du vil koble førerprofiler til flere nøkler, må du derfor sørge for at bare nøkkelen som du vil koble førerprofilen til, er innenfor rekkevidde mens du utfører koblingsprosedyren.

Flytt alle andre nøkler utenfor rekkevidde (minst én meter unna Model S). Merk: Model S kan støtte inntil tre koblede nøkler. En førerprofil kan imidlertid bare kobles til én nøkkel.
Tesla Modeller

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders