2018 Škoda Superb - Brukerhåndbok (in Norwegian) (320 pages)

Posted on 19 Dec, 2017
Model: 2018 Škoda Superb
File size: 53.82 MB


Other 2018 Škoda Superb Manuals:


Last ned Manual 2018 Škoda Superb

Manuell Beskrivelse
Systemet vil la deg kjøre i nødmodus – kan føre til en merkbar reduksjon i motoreffekt. Ved en feil i sikkerhetssystemet er det fare for at systemet ikke blir utløst ved en ulykke. Teksten i displayet slokker først etter at man har fylt drivstoff og kjørt en kort strekning.

Kupéovervåkingen utløser alarmen straks den registrerer en bevegelse i den låste bilen. Slepesperren utløser alarmen når det registreres en helling på den låste bilen. Når tenningsnøkkelen er dratt ut og førerdøren åpnes høres et lydsignal.

Etter noen sekunder eller etter lukking av førerdøren skrur lydsignalet seg av. Hver gang bilen låses lagres innstillingene for førersetet og sidespeilene til den nøkkelen som låste bilen.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders