2016 Škoda Superb - Savininko vadovas (in Lithuanian) (284 pages)

Posted on 17 Dec, 2015 by Lurke
Model: 2016 Škoda Superb
File size: 42.08 MB


Other 2016 Škoda Superb Manuals:


Parsisiųsti vadovas 2016 Škoda Superb

Rankinis Aprašymas
Jūs nusprendėte pasirinkti ŠKODA automobilį, nuoširdžiai dėkojame už Jūsų pasitikėjimą, Šioje naudojimosi instrukcijoje pateikti naudojimosi automobiliu aprašymas, svarbūs saugumo, automobilio priežiūros, techninės priežiūros ir savigalbos nurodymai bei techniniai automobilio duomenys, kai kurių funkcijų ir automobilio sistemų valdymas atliekamas naudojant „Infotainment sistemą, Įdėmiai perskaitykite ne tik šią naudojimosi instrukciją, tačiau taip pat ir „Infotainment sistemos naudojimosi instrukciją.

Naudojantis automobiliu, visuomet reikia atsižvelgti į bendrai galiojančius šalių specifinius teisės aktus (pvz, mes linkime Jums, kad Jūsų ŠKODA automobilis suteiktų Jums daug džiaugsmo, bei linkime Jums gero, diržų įtempėjai ir automatiniai diržo įtraukimo, jūsų automobilio literatūroje Jūs visuomet rasite šią naudojimosi instrukciją ir.

Priklausomai nuo komplektacijos, automobilio literatūroje taip pat gali būti Infotainment sistemos naudojimosi instrukcija ir kai kuriose šalyse brošiūra Kelyje, Ši naudojimosi instrukcija galioja visiems automobilio kėbulo variantams, visiems priklausantiems modelio variantams bei visoms komplektacijos pakopoms, „Infotainment sistemos naudojimosi instrukcijoje pateikiamas „Infotainment, sistemos bei tam tikromis sąlygomis taip pat kai kurių funkcijų ir automobilio.

Brošiūroje „Kelyje pateikiami importuotojo klientų aptarnavimo tarnybos telefono numeris ir automobilių servisų telefonų numeriai atskirose šalyse bei avarinių tarnybų telefonų numeriai, Šioje naudojimosi instrukcijoje aprašyti visi galimi įrangos variantai, kurie nepažymėti kaip papildoma įranga, modelių variantai arba nuo rinkos priklausanti, jūsų automobilio komplektacijos apimtis yra susijusi su Jūsų automobilio pirkimo-pardavimo sutartimi, iliustracijos šioje naudojimosi instrukcijoje skirtos tik pavaizdavimui.

Metu galimi tiekimo apimties formos, komplektacijos ir technikos pakeitimai, Šioje naudojimosi instrukcijoje išvardyta informacija atitinka informacijos būklę, todėl, remiantis šios naudojimosi instrukcijos techniniais duomenimis, iliustracijomis ir informacija, jokių techninių pretenzijų pateikti negalima, mes rekomenduojame atidaryti interneto tinklalapius, į kuriuos nurodoma šioje naudojimosi instrukcijoje, klasikiniame pavaizdavime.

Tinklalapių pavaizdavime gali nebūti rodoma visa reikalinga informacija, serviso knygelėje yra automobilio perdavimo dokumentavimas, informacija, naudojant šį QR kodą, atidaromas interneto tinklalapis su ŠKODA markės modelių apžvalga, puslapiai taip pat gali būti iškviečiami įvedant šį adresą į interneto naršyklę.

Pageidaujamą modelį - parodomas meniu su automobilio literatūra, ▶ Pasirinkite pagaminimo laikotarpį bei kalbą, ▶ Pasirinkite pageidaujamą instrukciją - ji gali būti parodoma arba „online, arba, tekstuose su šiuo simboliu pateikiama papildoma informacija.

Automobilio literatūroje naudojamos šios sąvokos, susijusios su Jūsų automobilio techninio aptarnavimo atlikimu, „Specializuota įmonė - dirbtuvės, kurios profesionaliai atlieka ŠKODA markės, ŠKODA partneris, ŠKODA serviso partneris, tiek nepriklausomos dirbtuvės, „SKODA serviso partneris - dirbtuvės, kurios pagal sutartį autorizuotos gamintojo arba jo platinimo partnerio atlikti ŠKODA markės automobilių.

Techninio aptarnavimo darbus ir pardavinėti originalias ŠKODA dalis, „ŠKODA partneris - įmonė, kuri pagal sutartį autorizuota gamintojo arba jo, platinimo partnerio pardavinėti naujus ŠKODA markės automobilius ir, jeigu taikoma, atlikti jų techninį aptarnavimą, naudodama originalias.

ŠKODA dalis, bei pardavinėti originalias ŠKODA dalis, naudojimosi instrukcijoje naudojamų simbolių apžvalga ir trumpas jų reikšmės, nuoroda į įžanginį skyriaus modulį su svarbia informacija ir saugumo nurodymais, situacijos, kuriose automobilis turi būti kuo greičiau sustabdytas.

Tekstai su šiuo simboliu atkreipia dėmesį į rimtą nelaimingo atsitikimo, sužeidimo pavojų arba pavojų gyvybei, tekstai su šiuo simboliu atkreipia dėmesį į automobilio pažeidimo pavojų arba, tekstuose su šiuo simboliu pateikiama aplinkosaugos informacija bei ekonomiškos eksploatacijos patarimai, naudojimosi instrukcijos struktūra ir išsamesnė.

Naudojimosi instrukcija hierarchiškai suskirstyta į šias sritis,  Įvadas į temą - skyriaus modulių apžvalga, įžanginė skyriaus turinio, informacija, tam tikromis sąlygomis visam skyriui galiojantys nurodymai, ieškant informacijos naudojimosi instrukcijoje, mes rekomenduojame naudoti.

Tūrio, masės, greičio ir ilgio parametrai nurodyti metriniais matavimo vienetais, Šioje naudojimosi instrukcijoje pavaizdavimui prietaisų skydelio ekrane naudojama indikacija MAXI DOT ekrane, jeigu nenurodyta kitaip, naudojimosi instrukcijos struktūra ir išsamesnė informacija, išskirtinai krovinių pervežimui arba dominuojančiam krovinių.

Niutonmetras, variklio sukimo momento matavimo vienetas, dyzelinis variklis, kuriam reikalingas AdBlue® tirpalas, dviejų prietaisų sujungimas naudojant Bluetooth® profilį.Škoda Modeliai

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders