2016 Škoda Superb - Ägarmanual (in Swedish) (272 pages)

Posted on 17 Dec, 2015 by Nawksnai
Model: 2016 Škoda Superb
File size: 41.94 MB


Other 2016 Škoda Superb Manuals:


Hämta Manuell 2016 Škoda Superb

Manuell Beskrivning
Du har valt en ŠKODA – tack för ditt förtroende, i den här bruksanvisningen hittar du anvisningar för manövrering av fordonet, viktig information om, säkerhet, skötsel, underhåll och självhjälp samt tekniska fordonsdata, vissa funktioner och fordonssystem styrs genom infotainmentsystemet.

Läs igenom den här bruksanvisningen och anvisningen till infotainmentsystemet noggrant, beakta alltid gällande nationella bestämmelser när du använder fordonet (t, avaktivering av krockkuddar, användning av däck, vägtrafik, etc, vi önskar dig mycket glädje med din nya ŠKODA.

Med vänlig hälsning, ŠKODA AUTO a, starta och stänga av motorn med nyckeln, starta och stänga av motorn med knapp, val av körläge (Driving Mode Selection).

I fordonets dokumentation hittar du alltid denna bruksanvisning och serviceplanen, i broschyren På väg hittar du telefonnummer till importörens kundtjänst, servicenummer i olika länder samt nödnummer, beroende på fordonets utrustning kan fordonsdokumentationen även omfatta, bruksanvisningen till infotainmentsystemet och i vissa länder även broschyren På väg.

Den här bruksanvisningen gäller för alla karossvarianter av fordonet, för alla, tillhörande modellvarianter och för alla utrustningsnivåer, i bruksanvisningen beskrivs alla möjliga utrustningsvarianter, utan att de anges som extrautrustning, en viss modellvariant eller som marknadsspecifik utrustning, bruksanvisning inte nödvändigtvis finns i fordonet.

Utrustningen på fordonet beror på köpeavtalet för fordonet, om utrustningens omfattning, kontakta en ŠKODA-partner, bilderna i bruksanvisningen fungerar enbart som förtydligande exempel, bilderna kan mindre detaljavvikelser förekomma i jämförelse med ditt fordon.

Bilderna används endast för att ge allmän information, inga rättsliga anspråk kan grundas på uppgifter, bilder och beskrivningar i denna bruksanvisning, de internetsidor som vi hänvisar till i denna bruksanvisning bör visas i den, serviceplanen innehåller dokumentation i samband med fordonsöverlämnande.

Samt information om garanti och service, i bruksanvisningen till infotainmentsystemet beskrivs hur systemet används, med den här QR-koden öppnas en webbsida med en översikt över fordonsmodeller av märket ŠKODA, du kan även gå till sidan genom att ange följande adress i webbläsaren.

Önskad modell – en meny med fordonsdokumentation visas, önskad anvisning – den kan visas antingen online eller i pdf-format, texter med denna symbol innehåller extra information, i fordonets dokumentation används följande begrepp i samband med servicearbeten på fordonet.

"Fackverkstad" - verkstad som på ett fackmässigt sätt utför servicearbeten på, en ŠKODA servicepartner eller en oberoende verkstad, "ŠKODA servicepartner" - verkstad som enligt avtal med tillverkaren eller dennes återförsäljare är auktoriserad att utföra servicearbeten på fordon av, märket ŠKODA och att sälja originaldelar från ŠKODA.

"ŠKODA-partner" - företag som av tillverkaren eller dennes återförsäljare är, auktoriserat att sälja nya fordon av märket ŠKODA och om tillämpligt, utföra service på dessa fordon med ŠKODA originaldelar samt sälja ŠKODA, en översikt över de symboler som används i bruksanvisningen och en kort förklaring av deras innebörd, hänvisning till den inledande modulen av ett kapitel med viktig information och säkerhetsanvisningar.

Situationer då fordonet bör stannas snarast möjligt, texter med denna symbol uppmärksammar på en allvarlig olycks- och skaderisk eller på livsfara, texter med denna symbol uppmärksammar på risken för skador på fordonet, eller för eventuella funktionsfel på vissa system.

Texter med denna symbol innehåller information om miljöskydd samt tips för, bruksanvisningens struktur och mer information, bruksanvisningen är hierarkiskt uppdelad i följande områden,  Inledning till ett ämne - översikt över moduler inom ett kapitel, inledande information om kapitlets innehåll, anvisningar som gäller för hela.

Använd sökordsindexet i slutet av bruksanvisningen för att leta efter information, alla riktningsangivelser, som "vänster", "höger", "fram", "bak", gäller i färdriktningen framåt på fordonet, volym-, vikt-, hastighets- och längduppgifter anges i metriska enheter, såvida.Škoda Modeller

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders