2008.5 Škoda Roomster - Ägarmanual (in Swedish) (238 pages)

Posted on 26 Jun, 2015 by Kilgore
Model: 2008.5 Škoda Roomster
File size: 45.82 MB


Other 2008.5 Škoda Roomster Manuals:


Hämta Manuell 2008.5 Škoda Roomster

Manuell Beskrivning
Bränsleförbrukningen i din Škoda - och därmed avgasernas, innehåll av skadliga ämnen - påverkas av ditt körsätt, ljudnivå och slitage påverkas också av hur du hanterar bilen, hur du ska kunna köra di Škoda så miljövänligt - och därmed.

Också ekonomiskt - som möjligt, beskrivs i denna handbok, slå bara upp „Miljö i sökordsregistret, texter som är märkta med en ;, gör en insats - för miljöns skull.

Du har valt en Škoda - hjärtligt tack för ditt förtroende, med din nya Škoda erhåller du en bil med modernaste teknik och talrik utrustning, vilken du säkert har full nytta av, och grundligt lära känna din bil, om du har ytterligare frågor eller har problem angående din bil, ska du vända dig till din Škoda Servicepartner eller.

Avvikande nationella lagbestämmelser gäller framför den information som finns i denna instruktionsbok, vi önskar dig mycket glädje med din Škoda och att du alltid får en trevlig färd, i dokumentationen för er bil finns förutom denna ”Instruktionsbok”, även häftena ”Bruksanvisning”, ”Serviceplan” och ”Hjälp på vägen”.

Dessutom kan beroende på bilmodell och utrustning det finnas olika, om du skulle förlora ett av de ovan nämnda dokumenten, ska du genast, vända dig till en Škoda Servicepartner, där man gärna står till din hjälp, beakta, att uppgifterna i fordonspapperen alltid har företräde.

Denna instruktionsbok beskriver den nuvarande utrustningsomfattningen, eller är endast avsedda för vissa modeller, detaljavvikelser förekomma i jämförelse med din bil, dessa detaljer bara, till för att ge en allmän information.

Förutom informationen för handhavandet innehåller Instruktionsboken, också viktiga drift- och skötselanvisningar för säkerheten, liksom även hur, beakta av säkerhetskäl obetingat även informationen om tillbehör, ändringar och byte av delar ⇒ sidan 186.

Men även de övriga kapitlen i denna Instruktionsbok är viktiga, eftersom, sakkunnig behandling av bilen bidrar - tillsammans med regelbunden, skötsel och underhåll - till att behålla dess värde, och är dessutom i, många fall ett villkor för eventuella garantianspråk.

Innehåller en översikt över de viktigaste reglagen på din bil, bekräftelserna på genomförda servicearbeten är ett av villkoren för eventuella garantianspråk, ta därför alltid med Serviceplanen när bilen lämnas till en Škoda Servicepartner, om Serviceplanen skulle förloras eller är utsliten, ska du vända dig till den.

Škoda Servicepartner, där det regelbundna underhållet av din bil har, innehåller adresser och telefonnummer till Škoda-importörer, värt att veta vid transport av barn, de första kilometer och därefter.

Tillbehör, ändringar och byte av delar, denna handledning är systematiskt uppbyggd, för att underlätta sökande och, texten i handboken är indelad i relativt korta avsnitt, vilka samlas i översiktliga, den efter kapitel ordnade innehållsförteckningen och det utförliga sökordsindexet i slutet av instruktionsboken hjälper dig att snabbt finna önskad information.

De flesta avsnitten gäller för alla bilar, då utrustningsvarianterna kan vara mycket omfattande är det inte möjligt att, undvika, trots indelningen i avsnitt, att ibland behandlas även utrustning som inte, utrustning märkt med en * tillhör seriemässigt endast bestämda modellutföranden.

Eller levereras för vissa modeller endast som extrautrustning, den viktigaste anvisningen skrivs under rubriken Varning, texten finns ofta en dubbelpil, följd av ett litet utropstecken, uppmärksammar dig på en Varnings-anvisning som finns i slutet av.

En Försiktigt-anvisning uppmärksammar dig på möjliga skador på bilen (t ex, skador på växellådan), eller visar på allmänna olycksfaror, en Miljö-anvisning uppmärksammar dig på miljöskydd.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders