2016 Škoda Rapid Spaceback - Návod k obsluze (in Czech) (200 pages)

Posted on 16 Dec, 2015 by Tyler
Model: 2016 Škoda Rapid Spaceback
File size: 29.23 MB


Other 2016 Škoda Rapid Spaceback Manuals:


Stáhněte si manuál 2016 Škoda Rapid Spaceback

Manuální Popis
Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru, v tomto Návodu k obsluze naleznete popis obsluhy vozidla, důležité pokyny k bezpečnosti, péči o vozidlo, údržbě, svépomoci a technické údaje o vozidle, některé funkce a systémy vozidla se obsluhují prostřednictvím infotainmentu, přečtěte si proto pečlivě nejen tento Návod k obsluze, ale i Návod k obsluze infotainmentu.

V souladu s oběma návody je předpokladem správného užívání vozidla, při užívání vozidla vždy dodržujte obecně závazné právní předpisy účinné v dané zemi (např, stanoví pravidla, pokud jde o přepravu dětí, vypínání airbagů, používání pneumatik, silniční provoz, přejeme Vám mnoho radosti s Vaším vozidlem ŠKODA vždy šťastnou cestu.

Struktura a další informace k Návodu, servisní práce, úpravy technické změny, specifické údaje o vozidle podle motorizace, součástí palubní literatury Vašeho vozidla jsou vždy Návod k obsluze Servisní knížka.

Pomoc na cestách obsahuje telefonní čísla na zákaznickou linku importéra, a servis v jednotlivých zemích tísňové telefonní linky, v závislosti na výbavě vozidla může být součástí palubní literatury také Návod, tento Návod k obsluze je platný pro všechny varianty karoserie vozidla, všechny jejich modelové varianty i pro všechny výbavové stupně.

V tomto Návodu k obsluze jsou popsané všechny možné varianty výbavy vozidla, aniž by byly označené jako mimořádná výbava, modelová varianta nebo výbava určená pouze pro některé trhy, součásti výbavy popsané v tomto Návodu k obsluze, rozsah výbavy Vašeho vozidla vyplývá z Vaší smlouvy o koupi vozidla, obraťte na partnera ŠKODA, kde Vám rozsah výbavy zjistí.

Obrázky v tomto Návodu k obsluze jsou pouze ilustrační, v detailech lišit od provedení Vašeho vozidla, jsou chápána jako obecné informace, kdykoli tedy mohou nastat změny ve formě, vybavení technice dodávaných, na technických údajích, obrázcích a informacích v tomto Návodu k obsluze.

Nelze proto zakládat žádné právní nároky, internetové stránky, na které se odkazuje tento Návod k obsluze, doporučujeme zobrazovat v klasickém zobrazení, servisní knížka obsahuje dokumentaci předání vozidla, informace o záruce, návod k obsluze infotainmentu obsahuje popis obsluhy infotainmentu, popř.

I některých funkcí systémů vozidla, pomocí tohoto QR-kódu se zobrazí internetová stránka s přehledem modelů, stránku je možné zobrazit také zadáním následující adresy do webového prohlížeče, požadovaný model - zobrazí se nabídka palubní literatury.

Příslušný návod - je možné vybrat zobrazení online návodu nebo návodu ve formátu pdf, texty s touto značkou obsahují doplňující informace, v palubní literatuře se vyskytují následující výrazy, které se týkají servisu Vašeho vozidla, „Odborný servis - opravna, která odborně provádí servisní úkony na vozidlech.

Může být i partner ŠKODA, který je oprávněn k provádění servisu, tak, „Servisní partner ŠKODA - opravna, která je smluvně oprávněna výrobcem nebo jeho odbytovým partnerem k servisu vozidel značky ŠKODA a k prodeji ŠKODA originálních dílů, „Partner ŠKODA - podnikatel, který je smluvně oprávněn výrobcem nebo jeho, odbytovým partnerem k prodeji nových vozidel značky ŠKODA případně.

Také k provádění jejich servisu za použití ŠKODA originálních dílů a k prodeji ŠKODA originálních dílů, přehled značek použitých v Návodu k obsluze a stručné vysvětlení jejich významu, odkaz na úvodní modul kapitoly s důležitými informacemi bezpečnostními pokyny, situace, při kterých je nutné co nejdříve zastavit vozidlo.

Text zobrazený na displeji MAXI DOT, texty s touto značkou upozorňují na vážné nebezpečí nehody, zranění nebo ohrožení života, texty s touto značkou upozorňují na nebezpečí poškození vozidla nebo možnou nefunkčnost některých systémů, texty s touto značkou obsahují informace týkající se ochrany životního prostředí a tipy pro hospodárný provoz.

Struktura a další informace k Návodu k obsluze, návod k obsluze je hierarchicky rozdělený do následujících celků,  Úvod k tématu - přehled modulů v kapitole, úvodní informace k obsahu kapitoly, popř, při hledání informací v Návodu k obsluze doporučujeme využít věcný rejstřík.

Všechny údaje jako „vlevo, „vpravo, „vpředu, „vzadu se vztahují ke směru, pokud není uvedeno jinak, jsou údaje o objemu, hmotnosti, rychlosti délce, pokud není uvedeno jinak, je v Návodu k obsluze pro obrázky displeje v panelu.Škoda Modely

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders