2015 Škoda Rapid Spaceback - Návod k obsluze (in Czech) (200 pages)

Posted on 27 Jun, 2015 by Davek
Model: 2015 Škoda Rapid Spaceback
File size: 27.11 MB


Other 2015 Škoda Rapid Spaceback Manuals:


Stáhněte si manuál 2015 Škoda Rapid Spaceback

Manuální Popis
Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru, v tomto Návodu k obsluze naleznete popis obsluhy vozidla, důležité pokyny k bezpečnosti, péči o vozidlo, údržbě, svépomoci a technické údaje o vozidle, přečtěte si pečlivě tento Návod k obsluze, protože postup v souladu s tímto návodem je předpokladem správného užívání vozidla, přejeme Vám mnoho radosti s Vaším vozidlem ŠKODA vždy šťastnou cestu.

Struktura a další informace k Návodu, univerzální příprava pro telefon GSM II, průjezd vodou jízda mimo zpevněnou, servisní práce, úpravy technické změny.

Součástí palubní literatury Vašeho vozidla jsou vždy Návod k obsluze Servisní knížka, v závislosti na výbavě vozidla může být součástí palubní literatury také Návod, tento Návod k obsluze je platný pro všechny varianty karoserie vozidla, všechny jejich modelové varianty i pro všechny výbavové stupně, v tomto Návodu k obsluze jsou popsané všechny možné varianty výbavy vozidla, aniž by byly označené jako mimořádná výbava, modelová varianta nebo výbava určená pouze pro některé trhy.

Součásti výbavy popsané v tomto Návodu k obsluze, rozsah výbavy Vašeho vozidla vyplývá z Vaší smlouvy o koupi vozidla, obraťte na partnera ŠKODA, kde Vám rozsah výbavy zjistí, obrázky v tomto Návodu k obsluze jsou pouze ilustrační.

V detailech lišit od provedení Vašeho vozidla, jsou chápána jako obecné informace, kdykoli tedy mohou nastat změny ve formě, vybavení technice dodávaných, na technických údajích, obrázcích a informacích v tomto Návodu k obsluze, servisní knížka obsahuje dokumentaci předání vozidla, informace o záruce.

Návod k obsluze rádia obsahuje popis obsluhy rádia, popř, návod k obsluze navigačního systému obsahuje popis obsluhy navigačního, pomoc na cestách obsahuje telefonní čísla na importéry servis v jednotlivých, texty s touto značkou obsahují doplňující informace.

V palubní literatuře se vyskytují následující výrazy, které se týkají servisu Vašeho vozidla, „Odborný servis - opravna, která odborně provádí servisní úkony na vozidlech, může být i partner ŠKODA, který je oprávněn k provádění servisu, tak, „Servisní partner ŠKODA - opravna, která je smluvně oprávněna výrobcem.

Značky ŠKODA a k prodeji ŠKODA originálních dílů, „Partner ŠKODA - podnikatel, který je smluvně oprávněn výrobcem ŠKODA, značky ŠKODA a případně také k provádění jejich servisu za použití, ŠKODA originálních dílů a k prodeji ŠKODA originálních dílů.

Přehled značek použitých v Návodu k obsluze a stručné vysvětlení jejich významu, odkaz na úvodní modul kapitoly s důležitými informacemi bezpečnostními pokyny, situace, při kterých je nutné co nejdříve zastavit vozidlo, text zobrazený na displeji MAXI DOT.

Texty s touto značkou upozorňují na vážné nebezpečí nehody, poranění, texty s touto značkou upozorňují na nebezpečí poškození vozidla nebo možnou nefunkčnost některých systémů, texty s touto značkou obsahují informace týkající se ochrany životního prostředí a tipy pro hospodárný provoz, struktura a další informace k Návodu k obsluze.

Návod k obsluze je hierarchicky rozdělený do následujících celků,  Úvod k tématu - přehled modulů v kapitole, úvodní informace k obsahu kapitoly, popř, při hledání informací v Návodu k obsluze doporučujeme využít věcný rejstřík, všechny údaje jako „vlevo, „vpravo, „vpředu, „vzadu se vztahují ke směru.

Pokud není uvedeno jinak, jsou údaje o objemu, hmotnosti, rychlosti délce, pokud není uvedeno jinak, je v Návodu k obsluze pro obrázky displeje v panelu, přístrojů použito zobrazení na displeji MAXI DOT, softwarový profil Bluetooth určený k jednosměrnému přenosu audiodat.

Přeplňovaný vznětový motor se systémem vstřikování paliva, přeplňovaný zážehový motor se systémem přímého vstřikování paliva, zážehový motor se systémem vícebodového vstřikování paliva, nákladní automobil konstruovaný výlučně nebo hlavně pro.

Karta sloužící k identifikaci účastníka v mobilní síti, v této kapitole najdete informace k těmto tématům, v této části návodu najdete důležité informace, tipy a upozornění k tématu pasivní bezpečnosti týkající se Vašeho vozidla.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders