2014 Škoda Rapid - Instrukcja Obsługi (in Polish) (232 pages)

Posted on 27 Jun, 2015 by LostamI
Model: 2014 Škoda Rapid
File size: 15.28 MB


Other 2014 Škoda Rapid Manuals:


Pobierz Instrukcja 2014 Škoda Rapid

Instrukcja Opis
Układ tej instrukcji obsługi (objaśnienia), niniejsza instrukcja została ułożona według określonych reguł, aby ułatwić znajdowanie i uzyskiwanie potrzebnych informacji, rozdział, spis treści i indeks haseł, tekst niniejszej instrukcji obsługi jest podzielony na stosunkowo krótkie fragmenty.

Podzielony na rozdziały spis treści oraz obszerny indeks haseł na końcu instrukcji, obsługi pomogą Państwu szybko znaleźć potrzebną informację, wszelkie informacje o kierunku, jak „z lewej, „z prawej, „z przodu, „z tyłu są podane względem kierunku jazdy samochodu, wartości są podawane w jednostkach metrycznych.

Oznacza odsyłacz do podrozdziału zawierającego ważne informacje i zasady bezpieczeństwa w danym rozdziale, oznacza kontynuację podrozdziału na następnej stronie, oznacza sytuacje, w których należy jak najszybciej zatrzymać samochód, oznacza komunikaty wyświetlone na wyświetlaczu MAXI DOT.

Oznacza komunikaty wyświetlone na wyświetlaczu segmentowym, o ile nie podano inaczej, w niniejszej instrukcji obsługi wkazania wyświetlane są na, najważniejsze wskazówki są oznaczone tytułem UWAGA, wskazówka Ostrożnie zwraca uwagę na możliwość uszkodzenia samochodu (np.

Uszkodzenia skrzyni biegów) lub na groźbę spowodowania wypadku, wskazówka Środowisko zwraca uwagę na sprawy ekologii, zwykła Wskazówka zwraca uwagę na ważne informacje na temat użytkowania samochodu, potwierdzam, że pojazd został przeze mnie odebrany w prawidłowym stanie oraz że zostały mi przekazane informacje dotyczące prawidłowej obsługi i warunki gwarancji.

Zależnie od tego, co nastąpi najpierw, dziękujemy za okazane zaufanie i wybór samochodu marki ŠKODA, nabyli Państwo samochód z najnowocześniejszą techniką i bogatym wyposażeniem, w razie pytań dotyczących pojazdu należy zwrócić się do partnera handlowego ŠKODA.

Życzymy Państwu zadowolenia z samochodu marki ŠKODA i szerokiej drogi, w dokumentacji samochodu zastosowano następujące pojęcia, dotyczące wykonywania prac serwisowych w pojeździe, › „Specjalistyczna stacja obsługi - warsztat, który wykonuje specjalistyczne pra, ce serwisowe dla samochodów marki ŠKODA Specjalistyczna stacja obsługi może być zarówno partnerem handlowym ŠKODA, partnerem serwisowym ŠKODA.

› „Partner serwisowy ŠKODA - stacja obsługi autoryzowana na podstawie umowy przez producenta ŠKODA AUTO a, prac serwisowych samochodów marki ŠKODA oraz do sprzedaży oryginalnych, › „Partner handlowy ŠKODA - przedsiębiorstwo autoryzowane przez producenta, marki ŠKODA i, o ile dotyczy, obsługi serwisowej z zastosowaniem oryginalnych.

Części ŠKODA oraz do sprzedaży oryginalnych części ŠKODA, niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich wariantów nadwozia pojazdu oraz, w niniejszej instrukcji obsługi zostały opisane wszystkie dostępne wersje wyposażenia samochodu, nie są jednak opisane jako wyposażenie specjalne, wariant, modelu lub wyposażenie przeznaczone na określony rynek.

Dlatego w samochodzie mogą nie występować wszystkie elementy wyposażenia opisane w tej instrukcji obsługi, zakres wyposażenia pojazdu zależy od zawartej umowy kupna samochodu, szczegółowe informacje można otrzymać u partnera handlowego ŠKODA, od którego nabyli Państwo samochód, ilustracje mogą w pewnych szczegółach wyglądać inaczej niż w przypadku Państwa samochodu - mają one wyłącznie ogólne znaczenie informacyjne.

Odpowiedzialność za wady fizyczne i gwarancja, jeżeli Państwa samochód ŠKODA nie został zakupiony u partnera handlowego, ŠKODA ani w kraju będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani, w Szwajcarii, roszczeń wynikających z gwarancji ŠKODA można dochodzić u partnera serwisowego ŠKODA również w krajach niebędących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Partner handlowy ŠKODA ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne Państwa nowego samochodu ŠKODA, oryginalnych części ŠKODA i oryginalnych akcesoriów, ŠKODA zgodnie z przepisami ustawowymi oraz umową sprzedaży, oprócz odpowiedzialności za wady fizyczne ŠKODA AUTO a, ŠKODA dla nowych samochodów (nazywaną w dalszej części „Gwarancją ŠKODA).

Na warunkach określonych w poniższym tekście, w ramach gwarancji ŠKODA ŠKODA AUTO a, › Naprawa uszkodzeń występujących w Państwa samochodzie w okresie dwóch, lat od rozpoczęcia okresu gwarancyjnego ŠKODA.

› Naprawa uszkodzeń lakieru występujących w Państwa samochodzie w okresie, trzech lat od rozpoczęcia okresu gwarancyjnego ŠKODA, › Naprawa przerdzewień nadwozia, występujących w Państwa pojeździe w okresie dwunastu lat od rozpoczęcia okresu gwarancyjnego.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders