2016 Škoda Octavia - Priročnik za lastnika (in Slovenian) (264 pages)

Posted on 17 Dec, 2015 by Vanglorious
Model: 2016 Škoda Octavia
File size: 37.55 MB


Other 2016 Škoda Octavia Manuals:


Download navodila za uporabo 2016 Škoda Octavia

Ročno Opis
Odločili ste se za vozilo ŠKODA – hvala za zaupanje, ta navodila za uporabo zajemajo opis upravljanja vozila, pomembne nasvete glede varnosti, nege vozila, vzdrževanja in samopomoči ter tehnične podatke o vozilu, upravljanje posameznih funkcij in sistemov v vozilu poteka prek informacijskega sistema, poleg teh navodil za uporabo morate torej natančno prebrati tudi navodila za uporabo informacijskega.

Pri uporabi vozila morate vedno upoštevati splošna obvezujoča in zakonsko določena določila, odvisna, Želimo vam veliko veselja z vašim novim vozilom ŠKODA srečno vožnjo, struktura in dodatne informacije o Navodilih za, brisalci in naprava za čiščenje stekel.

Zagon in zaustavitev motorja s ključem, zagon in zaustavitev motorja prek gumba, asistenca za ohranjanje smeri (Lane Assist), tipični podatki za vozilo glede na motor.

V spremni literaturi vozila boste vedno našli ta navodila za uporabo servisno, v brošuri Na poti so telefonske številke služb za pomoč strankam uvoznika, servisnih služb v posameznih državah ter telefonske številke za klice v sili, spremna literatura lahko glede na stopnjo opremljenosti vozila vsebuje tudi.

Navodila za uporabo informacijskega sistema, v nekaterih državah pa tudi, ta navodila za uporabo veljajo za vse karoserijske izvedbe vozila kakor tudi za, vse pripadajoče modele in za vse stopnje opremljenosti, v teh navodilih za uporabo so opisane vse mogoče kombinacije opreme, ne da.

Bi bili posamezni kosi opreme označeni kot dodatna oprema, različica modela, ali oprema, ki je odvisna od trga, obseg opremljenosti vašega vozila je odvisen od vaše pogodbe o nakupu, imate vprašanja glede obsega opremljenosti, se obrnite na partnerja znamke.

Slike v teh navodilih za uporabo so namenjene zgolj ponazoritvi, podrobnostih, ki niso bistvene, odstopajo od dejanske podobe vašega vozila, so mišljene le kot splošna informacija, na podlagi tehničnih podatkov, slik in informacij v teh navodilih za uporabo ni.

Priporočamo, da spletne strani, na katere se sklicujejo ta navodila za uporabo, se lahko nekatere pomembne informacije izgubijo, servisna knjižica vsebuje dokumentacijo o predaji vozila, informacije v zvezi z, v navodilih za uporabo informacijskega sistema je opisano upravljanje informacijskega sistema oz.

S pomočjo te kode QR se odpre spletna stran s pregledom modela znamke, stran je mogoče priklicati tudi tako, da vnesete naslednji naslov v spletni, želeni model in prikaže se meni s spremno literaturo, želena navodila, ki si jih lahko ogledate v spletu ali v datoteki.

Besedila s tem simbolom vsebujejo dodatne informacije, v spremni literaturi so uporabljeni naslednji pojmi v zvezi z izvedbo servisnih, „Pooblaščeni servis – servisna delavnica, ki izvaja strokovna servisna dela za, ŠKODA, servisni partner družbe ŠKODA ali kateri drugi neodvisni servis.

„Servisni partner družbe ŠKODA – servisna delavnica, ki jo proizvajalec ali, njegov prodajni partner s pogodbo pooblasti za izvajanje servisnih del na, vozilih znamke ŠKODA in prodajo Originalnih delov ŠKODA, „Partner družbe ŠKODA – podjetje, ki je prek proizvajalca ali njegovega prodajnega partnerja pridobilo pooblastilo za prodajo novih vozil znamke.

ŠKODA, in če je primerno, servisna dela izvaja z uporabo Originalnih delov ŠKODA ter prodaja Originalne dele ŠKODA, pregled simbolov, uporabljenih v Navodilih za uporabo, in kratka razlaga njihovih pomenov, opozarja na uvodni modul poglavja s pomembnimi informacijami varnostnimi napotki, situacije, v katerih je treba vozilo čim hitreje ustaviti.

Besedilni prikaz na zaslonu MAXI DOT, besedila s tem simbolom opozarjajo na resne nevarnosti nezgode, poškodb ali življenjske ogroženosti, besedila s tem simbolom opozarjajo na nevarnost poškodbe vozila ali morebitno nezmožnost delovanja določenega sistema, besedila s tem simbolom vsebujejo informacije o varstvu okolja nasvete za.

Struktura in dodatne informacije o Navodilih za uporabo, navodila za uporabo so razdeljena hierarhično, vedno naveden na desni strani spodaj.Škoda Modeli

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders