2015 Škoda Octavia - Savininko vadovas (in Lithuanian) (284 pages)

Posted on 27 Jun, 2015 by Minimalist
Model: 2015 Škoda Octavia
File size: 35.42 MB


Other 2015 Škoda Octavia Manuals:


Parsisiųsti vadovas 2015 Škoda Octavia

Rankinis Aprašymas
Jūs nusprendėte pasirinkti ŠKODA automobilį, nuoširdžiai dėkojame už Jūsų pasitikėjimą, Šioje naudojimosi instrukcijoje pateikti naudojimosi automobiliu aprašymas, svarbūs saugumo, automobilio priežiūros, techninės priežiūros ir savigalbos nurodymai bei techniniai automobilio duomenys, kai kurių funkcijų ir automobilio sistemų valdymas atliekamas naudojant Infotainment sistemą, Įdėmiai perskaitykite ne tik šią naudojimosi instrukciją, tačiau taip pat ir Infotainment sistemos naudojimosi instrukciją.

Mes linkime Jums, kad Jūsų ŠKODA automobilis suteiktų Jums daug džiaugsmo, bei linkime Jums gero, diržų įtempėjai ir automatiniai diržo įtraukimo, pervažiavimas per vandenį ir važiavimas už, jūsų automobilio literatūroje Jūs visuomet rasite šią naudojimosi instrukciją ir.

Priklausomai nuo komplektacijos, automobilio literatūroje taip pat gali būti Infotainment sistemos naudojimosi instrukcija ir kai kuriose šalyse brošiūra Kelyje, Ši naudojimosi instrukcija galioja visiems automobilio kėbulo variantams, visiems priklausantiems modelio variantams bei visoms komplektacijos pakopoms, Šioje naudojimosi instrukcijoje aprašyti visi galimi įrangos variantai, kurie nepažymėti kaip papildoma įranga, modelių variantai arba nuo rinkos priklausanti, jūsų automobilio komplektacijos apimtis yra susijusi su Jūsų automobilio pirkimo-pardavimo sutartimi.

Iliustracijos šioje naudojimosi instrukcijoje skirtos tik pavaizdavimui, metu galimi tiekimo apimties formos, komplektacijos ir technikos pakeitimai, Šioje naudojimosi instrukcijoje išvardyta informacija atitinka informacijos būklę, remiantis šios naudojimosi instrukcijos techniniais duomenimis, iliustracijomis.

Ir informacija, jokių pretenzijų pateikti negalima, serviso knygelėje yra automobilio perdavimo dokumentavimas, informacija, infotainment sistemos naudojimosi instrukcijoje pateikiamas Infotainment sistemos bei tam tikromis sąlygomis taip pat kai kurių funkcijų ir automobilio sistemų valdymo aprašymas, brošiūroje „Kelyje pateikiami importuotojų ir klientų aptarnavimo punktų atskirose šalyse telefonų numeriai bei avarinių tarnybų telefonų numeriai.

Automobilio literatūroje naudojamos šios sąvokos, susijusios su Jūsų automobilio techninio aptarnavimo atlikimu, „Specializuota įmonė - dirbtuvės, kurios profesionaliai atlieka ŠKODA markės, ŠKODA partneris, ŠKODA serviso partneris, tiek nepriklausomos dirbtuvės, „SKODA serviso partneris - dirbtuvės, kurios pagal sutartį autorizuotos.

Markės automobilių techninio aptarnavimo darbus ir pardavinėti originalias ŠKODA dalis, „ŠKODA partneris - įmonė, kuri pagal sutartį autorizuota ŠKODA AUTO a, automobilius ir, jeigu taikoma, atlikti jų techninį aptarnavimą, naudodama originalias ŠKODA dalis, bei pardavinėti originalias ŠKODA dalis, tekstuose su šiuo simboliu pateikiama aplinkosaugos informacija bei ekonomiškos eksploatacijos patarimai.

Tekstuose su šiuo simboliu pateikiama papildoma informacija, naudojimosi instrukcijoje naudojamų simbolių apžvalga ir trumpas jų reikšmės, nuoroda į įžanginį skyriaus modulį su svarbia informacija ir saugumo nurodymais, situacijos, kuriose automobilis turi būti kuo greičiau sustabdytas.

Tekstai su šiuo simboliu atkreipia dėmesį į rimtą nelaimingo atsitikimo, sužeidimo pavojų arba pavojų gyvybei, tekstai su šiuo simboliu atkreipia dėmesį į automobilio pažeidimo pavojų arba, naudojimosi instrukcijos struktūra ir išsamesnė, naudojimosi instrukcija hierarchiškai suskirstyta į šias sritis.

 Įvadas į temą - skyriaus modulių apžvalga, įžanginė skyriaus turinio, informacija, tam tikromis sąlygomis visam skyriui galiojantys nurodymai, ieškant informacijos naudojimosi instrukcijoje, mes rekomenduojame naudoti, tūrio, masės, greičio ir ilgio parametrai nurodyti metriniais matavimo vienetais.

Šioje naudojimosi instrukcijoje pavaizdavimui prietaisų skydelio ekrane naudojama indikacija MAXI DOT ekrane, jeigu nenurodyta kitaip, naudojimosi instrukcijos struktūra ir išsamesnė informacija, išskirtinai krovinių pervežimui arba dominuojančiam krovinių, niutonmetras, variklio sukimo momento matavimo vienetas.

Dyzelinis variklis su oro pripūtimu turbokompresoriaus dėka, benzininis variklis su oro pripūtimu turbokompresoriaus dėka ir tiesioginiu degalų įpurškimu, be rakto atliekamas atrakinimas, variklio užvedimas ir užrakinimas, benzininis variklis su daugiataškiu degalų įpurškimu.

Šiame skyriuje Jūs rasite informaciją šiomis temomis, Šiame skirsnyje Jūs rasite svarbią informaciją, patarimus ir nurodymus pasyvaus saugumo Jūsų automobilyje tema, Čia mes apibendrinome viską, ką Jūs turėtumėte žinoti, pavyzdžiui, apie saugos, diržus, oro pagalves, vaikiškas kėdutes ir vaikų saugumą.

Šiame skyriuje yra vairuotojui ir jo keleiviams svarbios informacijos dėl elgimosi su automobiliu, išsamesnę saugumo informaciją, susijusią su Jumis ir Jūsų keleiviais, Jūs, rasite taip pat ir kituose šios naudojimosi instrukcijos skyriuose.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders