2013 Škoda Octavia - Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) (276 pages)

Posted on 27 Jun, 2015 by William
Model: 2013 Škoda Octavia
File size: 16.36 MB


Other 2013 Škoda Octavia Manuals:


Изтегляне 2013 Škoda Octavia

Описание
Ръководството за обслужване е подредено според точни правила, за да Ви, улеснява в търсенето и получаването на необходимата информация, Разделение на главите, съдържанието и индекса, Текстът на ръководството е разделен на относително къси раздели, които се.

В долния край на дясната страница, Съдържанието, което е разделено на глави, заедно с подробен индекс в края, на ръководството, ще Ви помогнат да намерите информацията, която търсите, Всичките данни за посока, например „вляво, „вдясно, „отпред и „отзад са изразени във връзка с посоката на движението.

Стойностите са посочени в метрични единици, Указва препратка към раздел с важна информация и инструкции за, безопасност в контекста на една глава, Указва продължение на раздела на следващата страница.

Указва ситуации, при които автомобилът може да спре скоро, Най-важните забележки са отбелязани с надпис ВНИМАНИЕ, с надпис ВНИМАНИЕ Ви предупреждават за сериозна опасност от злополука или нараняване, Забележката с надпис Предупреждение Ви предупреждава за възможно повреждане на Вашия автомобил (например, за дефект в скоростната кутия) или.

Указание за опазване на околната среда, Забележката с надпис Околна среда Ви предупреждава за необходимостта да, Една нормална Забележка указва важна информация за експлоатацията на, Решили сте да купите автомобил ŠKODA, искрено Ви благодарим за изявеното доверие.

Вие се сдобихте с автомобил с модерни технически средства и богато оборудван, Спазвайте при експлоатацията на Вашия автомобил националните законови разпоредби, Обърнете се при евентуални въпроси относно Вашия автомобил към партньор на ŠKODA, Пожелаваме Ви безаварийно пътуване с Вашия автомобил ŠKODA и на добър път.

В документацията на Вашия автомобил ще намерите освен това „Ръководство за обслужване също и „Сервизна книжка и брошурата „Помощ за пътуване, В зависимост от модела и обзавеждането на Вашия автомобил, документацията освен горепосоченото съдържа редица допълнителни ръководства (напр, В случай, че някой от посочените документи липсва, обърнете се незабавно, В това ръководство за обслужване са представени всички възможни варианти за обзавеждане, но не са обозначени като специално обзавеждане, варианти на модел или обзавеждане зависимо от пазара.

Поради това във Вашия автомобил не трябва да са налице всички елементи, на обзавеждането, които са описани в това ръководство за обслужване, Обхватът на оборудването на Вашия автомобил зависи от Вашия договор за, В това ръководство за обслужване са описани също и електронните функции.

Изображенията могат да се различават от оборудването на автомобила Ви и, същите служат само за обща информация, › съдържа данните на автомобила, включително данните за проведените, › е предвидена да бъде удостоверение за преминати сервизни прегледи.

› е предвидена за вписвания относно гаранцията за мобилност (валидна само, › служи за гаранционни условия пред търговците на ŠKODA, Удостоверението за преминати сервизни прегледи представлява условие за, Представяйте винаги сервизната книжка, когато с автомобила си посетите.

В случай, че загубите сервизната си книжка, откраднат Ви я, или в случай, че, същата е повредена, обърнете се към специализирания сервиз на ŠKODA, който провежда периодична поддръжка на Вашия автомобил, Ви издаде дубликат, в който ще запише и потвърди всичките проведени сервизни работи от специализиран сервиз на ŠKODA.

Брошурата "Помощ при пътуване" съдържа най-важните номера за спешно, повикване, телефонни номера, както и данни за контакт с партньорите на, Стартиране и спиране на двигателя с ключа, Стартиране и спиране на двигателя - KESSY.

Грижи за автомобила и почистването му, Принадлежности, промени и смяна на части, брой обороти на двигателя за минута, Количество въглероден двуокис в грамове за изминат километър.

Автоматична скоростна кутия с двоен съединител, Активна помощ за управление на автомобила, Проверка на електронната система на двигателя.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders