2016 Škoda Fabia - Návod k obsluze (in Czech) (212 pages)

Posted on 17 Dec, 2015 by RobertG
Model: 2016 Škoda Fabia
File size: 32.51 MB


Other 2016 Škoda Fabia Manuals:


Stáhněte si manuál 2016 Škoda Fabia

Manuální Popis
Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru, v tomto Návodu k obsluze naleznete popis obsluhy vozidla, důležité pokyny k bezpečnosti, péči o vozidlo, údržbě, svépomoci a technické údaje o vozidle, některé funkce a systémy vozidla se obsluhují prostřednictvím infotainmentu, přečtěte si proto pečlivě nejen tento Návod k obsluze, ale i Návod k obsluze infotainmentu.

V souladu s oběma návody je předpokladem správného užívání vozidla, při užívání vozidla vždy dodržujte obecně závazné právní předpisy účinné v dané zemi (např, stanoví pravidla, pokud jde o přepravu dětí, vypínání airbagů, používání pneumatik, silniční provoz, přejeme Vám mnoho radosti s Vaším vozidlem ŠKODA vždy šťastnou cestu.

Struktura a další informace k Návodu, držák jízdních kol v zavazadlovém prostoru, servisní práce, úpravy technické změny, specifické údaje o vozidle podle motorizace.

Součástí palubní literatury Vašeho vozidla jsou vždy Návod k obsluze Servisní knížka, v závislost na výbavě vozidla může být součástí palubní literatury také Návod, k obsluze infotainmentu a v některých zemích také Pomoc na cestách, tento Návod k obsluze je platný pro všechny varianty karoserie vozidla, všechny jejich modelové varianty i pro všechny výbavové stupně.

V tomto Návodu k obsluze jsou popsané všechny možné varianty výbavy vozidla, aniž by byly označené jako mimořádná výbava, modelová varianta nebo výbava určená pouze pro některé trhy, součásti výbavy popsané v tomto Návodu k obsluze, rozsah výbavy Vašeho vozidla vyplývá z Vaší smlouvy o koupi vozidla, obraťte na partnera ŠKODA, kde Vám rozsah výbavy zjistí.

Obrázky v tomto Návodu k obsluze jsou pouze ilustrační, v detailech lišit od provedení Vašeho vozidla, jsou chápána jako obecné informace, kdykoli tedy mohou nastat změny ve formě, vybavení technice dodávaných, na technických údajích, obrázcích a informacích v tomto Návodu k obsluze.

Nelze proto zakládat žádné právní nároky, internetové stránky, na které se odkazuje tento Návod k obsluze, doporučujeme zobrazovat v klasickém zobrazení, servisní knížka obsahuje dokumentaci předání vozidla, informace o záruce, návod k obsluze infotainmentu obsahuje popis obsluhy infotainmentu, popř.

I některých funkcí systémů vozidla, pomoc na cestách obsahuje telefonní čísla na zákaznickou linku importéra, a servis v jednotlivých zemích tísňové telefonní linky, pomocí tohoto QR-kódu se zobrazí internetová stránka s přehledem modelů.

Stránku je možné zobrazit také zadáním následující adresy do webového prohlížeče, požadovaný model - zobrazí se nabídka palubní literatury, příslušný návod - je možné vybrat zobrazení online návodu nebo návodu ve formátu pdf, texty s touto značkou obsahují doplňující informace.

V palubní literatuře se vyskytují následující výrazy, které se týkají servisu Vašeho vozidla, „Odborný servis - opravna, která odborně provádí servisní úkony na vozidlech, může být i partner ŠKODA, který je oprávněn k provádění servisu, tak, „Servisní partner ŠKODA - opravna, která je smluvně oprávněna výrobcem nebo jeho odbytovým partnerem k servisu vozidel značky ŠKODA a k prodeji ŠKODA originálních dílů.

„Partner ŠKODA - podnikatel, který je smluvně oprávněn výrobcem nebo jeho, odbytovým partnerem k prodeji nových vozidel značky ŠKODA případně, také k provádění jejich servisu za použití ŠKODA originálních dílů a k prodeji ŠKODA originálních dílů, přehled značek použitých v Návodu k obsluze a stručné vysvětlení jejich významu.

Odkaz na úvodní modul kapitoly s důležitými informacemi bezpečnostními pokyny, situace, při kterých je nutné co nejdříve zastavit vozidlo, text zobrazený na displeji MAXI DOT, texty s touto značkou upozorňují na vážné nebezpečí nehody, zranění nebo ohrožení života.

Texty s touto značkou upozorňují na nebezpečí poškození vozidla nebo možnou nefunkčnost některých systémů, texty s touto značkou obsahují informace týkající se ochrany životního prostředí a tipy pro hospodárný provoz, struktura a další informace k Návodu k obsluze, návod k obsluze je hierarchicky rozdělený do následujících celků.

 Úvod k tématu - přehled modulů v kapitole, úvodní informace k obsahu kapitoly, popř, při hledání informací v Návodu k obsluze doporučujeme využít věcný rejstřík, všechny údaje jako „vlevo, „vpravo, „vpředu, „vzadu se vztahují ke směru.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders