2016 Škoda Fabia - Instruktionsbog (in Danish) (216 pages)

Posted on 16 Dec, 2015 by Eysruchen
Model: 2016 Škoda Fabia
File size: 32.29 MB


Other 2016 Škoda Fabia Manuals:


Hent Manual 2016 Škoda Fabia

Manual Beskrivelse
I denne instruktionsbog kan du læse om, hvordan bilen betjenes, vigtige sikkerhedsanvisninger, pleje, og vedligeholdelse af bilen, selvhjælp samt om bilens tekniske data, nogle af bilens funktioner og systemer skal betjenes via infotainment, læs venligst ikke kun denne instruktionsbog, men også betjeningsvejledningen til infotainment grundigt.

Overhold altid det pågældende lands gældende lov om anvendelse af bilen (fx vedr, airbagfrakobling, anvendelse af dæk og trafik), vi ønsker dig god fornøjelse med din ŠKODA, start og standsning af motor med nøgle.

Start og standsning af motor ved tryk på, bilens litteratur omfatter altid denne instruktionsbog og servicehæftet, afhængigt af bilens udstyr kan bilens litteratur også omfatte betjeningsvejledningen til infotainment og i nogle lande også brochuren Undervejs, denne instruktionsbog gælder for alle karrosserivarianter af bilen samt alle.

I denne instruktionsbog bliver alle mulige udstyrsvarianter beskrevet, uden, disse bliver kendetegnet som ekstraudstyr, modelvariant eller markedsafhængigt udstyr, din bils udstyr er beskrevet i købekontrakten til bilen, ŠKODA partner, hvis du har spørgsmål vedr.

Ved hjælp af denne QR-kode åbnes internetsiden med en modeloversigt, billederne i denne instruktionsbog er kun til illustration, du kan også kalde siden frem ved at indtaste følgende adresse i webbrowseren, på de informationer, der forelå ved redaktionens afslutning.

Der kan derfor ikke rejses krav ud fra tekniske oplysninger, billeder og informationer i denne instruktionsbog, vi anbefaler at få vist de internetsider, der henvises til i denne instruktionsbog, i klassisk visning, muligvis være at ikke alle nødvendige informationer er indeholdt, servicehæftet indeholder dokumentation for udlevering af bilen, informationer.

Betjeningsvejledningen til infotainment indeholder en beskrivelse af, hvordan, infotainment betjenes samt enkelte funktioner og systemer i bilen, brochuren Undervejs indeholder telefonnummeret til importørens kundeservice og servicenummeret i de enkelte lande samt nødopkaldsnumre, den ønskede model – der vises en menu med bilens litteratur.

Tekster med dette symbol indeholder yderligere informationer, i bilens hæfter og bøger bliver der anvendt følgende begreber, som vedrører, gennemførelse af service på din bil, værksted - Virksomhed, der udfører fagligt servicearbejde for biler af mærket ŠKODA.

ŠKODA servicepartner - Værksted, som via en kontrakt med producenten eller, dens salgspartner er autoriseret til at udføre servicearbejde på biler af, mærket ŠKODA og sælge ŠKODA Original Dele, ŠKODA partner - Virksomhed, som via producenten eller dens salgspartner er.

Autoriseret til at sælge nye biler af mærket ŠKODA, og, for så vidt det er, aktuelt, at udføre service ved anvendelse af ŠKODA Original Dele og, en oversigt over de symboler, der anvendes i instruktionsbogen, og en kort, henvisning til det indledende modul til et kapitel med vigtige informationer og sikkerhedsanvisninger.

Fortsættelse af modul på næste side, situationer, hvor bilen skal standses så hurtigt som muligt, tekster med dette symbol gør opmærksom på alvorlig fare ulykker, tekster med dette symbol gør opmærksom på risikoen for beskadigelse af bilen, eller at nogle af bilens systemer muligvis ikke fungerer.

Tekster med dette symbol indeholder miljøoplysninger og råd til økonomisk, instruktionsbogen – opbygning og yderligere, instruktionsbogen er opbygget hierarkisk og inddelt på følgende måde, afsnit (fx Sikkerhed) – overskriften på afsnittet fremgår altid nederst på siden til venstre.

Hovedkapitel (fx Airbagsystem) – overskriften på hovedkapitlet fremgår altid nederst på siden til højre, kapitel (fx Oversigt over airbags),  Indledning til emnet – moduloversigt inden kapitlet, indledende, vi anbefaler, at du anvender stikordsregistret i slutningen af instruktionsbogen, når du skal søge efter informationer i instruktionsbogen.

Alle retningsangivelser som venstre, højre, forrest, bagest, foran og bagi er set, i denne instruktionsbog bliver MAXI DOT-displayet anvendt til visningerne i, kombiinstrumentets display, medmindre andet er angivet.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders