2007.5 Škoda Fabia - Instruktionsbog (in Danish) (222 pages)

Posted on 28 Jan, 2016 by Independent
Model: 2007.5 Škoda Fabia
File size: 11.83 MB


Other 2007.5 Škoda Fabia Manuals:


Hent Manual 2007.5 Škoda Fabia

Manual Beskrivelse
Sådan kan De værne om miljøet, deres Škodas brændstofforbrug - og dermed mængden af skadelige stoffer, i udstødningen - er også afhængig af den måde, De kører på, støjudvikling og slidtage påvirkes ligeledes af Deres personlige behandling af.

I denne instruktionsbog beskrives, hvordan De kan bruge Deres Škoda så, miljøvenligt som muligt - og derved endda spare penge, vær endvidere opmærksom på alle de med ; markerede tekster, vær med til værne om miljøet.

Med din nye Škoda får du en bil med den mest moderne teknik og med mangfoldigt udstyr, som du sikkert vil, udnytte fuldt under den daglige kørsel, at du hurtigt kan blive fortrolig med din bil, skulle du have yderligere spørgsmål eller problemer vedr.

Afvigende nationale lovregler skal prioriteres højere end de informationer, der gives i denne driftsvejledning, vi håber at du altid har glæde af din nye Škoda og ønsker dig god tur, i bilen er der udover denne instruktionsbog også et serviceplan, tekniske data og en hjælp undervejs.

Afhængig af model og udstyr forefindes forskellige vejledninger samt, mangler et af ovennævnte dokumenter henvend dig til en Škoda-servicepartner få hjælp, det skal bemærkes, at angivelserne i bilens papirer altid har, fortrinsret over angivelserne i denne instruktionsbog.

Denne instruktionsbog beskriver det nuværende udstyrsomfang, noget af det anførte udstyr indføres først senere eller er kun beregnet til, uvæsentlige detaljer; de er kun til almen information, vigtige henvisninger til drift og pleje af bilen, både din sikkerhed såvel.

Sikkert, økonomisk og på en miljøbeskyttende måde, af sikkerhedsmæssige grunde skal man også være opmærksom på, alle andre kapitler er også vigtige, idet en sagkyndig behandling af bilen ud over regelmæssig pleje og vedligeholdelse - hjælper med tilat bevare, indeholder en oversigt over bilens vigtigste betjeningselementer.

Bekræftelse af gennemført servicearbejde er en forudsætning, derfor skal servicehæftet altid afleveres, når bilen sendes til eftersyn hos, hvis servicehæftet bliver væk eller går i stykker, skal man henvende sig til, den Škoda-servicepartner, hvor man får foretaget den regelmæssige.

Som hidtil er foretaget på vognen, indeholder adresser og telefonnumre på Škoda-importører, det fysiske princip ved en frontalkollision, værd at vide når der er børn i bilen.

De første kilometer og derefter, tilbehør, ændringer og erstatning af dele, brændstofforbrug i henhold til Forskrifter EU2, EU3, denne vejledning er systematisk opbygget, for at gøre det nemmere finde og.

Instruktionsbogens indhold er inddelt i relativt korte afsnit, som er sammenfattet i, indholdsfortegnelsen som er inddelt i kapitler, samt den udførlige stikordsfortegnelse, som forefindes bagest i instruktionsbogen, hjælper dig til finde den, de fleste afsnit gælder alle biler, idet udstyrsvarianterne dog kan være så mangfoldige, kan det ikke undgås på trods.

Af inddelingen i afsnit, at der af og til også omtales udstyr, som din vogn ikke har, udstyr markeret med en * er kun serieudstyr til bestemte modeller eller leveres kun, de vigtigste anvisninger er markeret med overskriften pas på, anvisninger gør dig opmærksom på en alvorlig fare uheld eller.

Dette symbol gør dig opmærksom på en pas på anvisning i slutningen af, en forsigtig anvisning gør dig opmærksom på mulige skader på din bil (f, en miljøanvisning gør dig opmærksom på beskyttelsen af miljøet, der følger en kort informationstekst (i store kursive bogstaver), som forklarer.

En normal anvisning gør dig generelt opmærksom på vigtige informationer, efter tegningerne følger der oftest en vejledning (i relativt store bogstaver), som, alle retningsangivelser som venstre, højre, foran, bag refererer til bilens.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders