2012 Renault Twingo - Návod na používanie (in Slovak) (219 pages)

Posted on 1 Feb, 2016 by Thedanboyd
Model: 2012 Renault Twingo
File size: 6.97 MB


Other 2012 Renault Twingo Manuals:


Stiahnite si manuál 2012 Renault Twingo

Manuálny Popis
ELF vyvinul pre RENAULT kompletný rad mazív, oleje do mechanických automatických prevodoviek, upozornenie: aby činnosť motora bola optimálna, používanie maziva v niektorých vozidlách môže byť.

Vo Formule o mazivá na špičkovej, rENAULT tento rad mazív dokonale zodpovedá, rENAULT odporúča mazivá ELF homologované na výmenu dopĺňanie, poraďte sa v servise RENAULT alebo navštívte stránku www.

Tento návod na používanie a údržbu vám poskytne všetky potrebné informácie na to, aby ste mohli, – dobre spoznať svoje vozidlo a potom v plnej miere a čo najlepšie využívať všetky jeho funkcie a technické prednosti, – dosahovať optimálnu prevádzku pri jednoduchom, alebo dôslednom dodržiavaní pokynov na údržbu, – vyriešiť bez zbytočnej straty času všetky úkony, ktoré si nevyžadujú zásah odborníka.

Tých niekoľko okamihov, ktoré venujete čítaniu tohto návodu, vám bohato vynahradia získané informácie, funkcie a technické novinky, ktoré objavíte, na pomoc pri čítaní tohto návodu je použitý nasledujúci symbol, označuje riziko, nebezpečenstvo alebo bezpečnostné opatrenie, opis modelov v tomto návode bol vypracovaný na základe technických údajov známych v čase jeho spracovania.

Výbavu (sériovú alebo na objednávku), ktorá je pri týchto modeloch k dispozícii, jej prítomnosť vo vozidle závisí od modelu vozidla, voliteľnej výbavy a krajiny určenia, okrem toho v tomto návode môže byť opísaná aj výbava, ktorá sa má objaviť na trhu v priebehu roka, v celom dokumente sa pod pojmom značkový servis rozumie servis RENAULT, Šťastnú cestu za volantom vášho vozidla.

Kapitola Zoznámte sa so svojím vozidlom, kľúče, Diaľkové ovládanie: všeobecné informácie, používanie, bezpečnostné zamykanie, kĽÚČ, RÁDIOFREKVENČNÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE: všeobecné informácie (1/2), Štartovací kľúč s kódom, kľúč od dverí.

Štartovací kľúč s kódom od dverí, mohlo by naštartovať motor alebo uviesť, mohlo by tak dôjsť k vážnym poraneniam, kľúč sa nesmie používať na iný účel.

Ako sú funkcie opísané v návode na používanie (otváranie fliaš, ), kĽÚČ, RÁDIOFREKVENČNÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE: všeobecné informácie (2/2), závisí od prostredia: dávajte preto pozor, aby ste pri manipulácii s diaľkovým ovládaním náhodným stlačením tlačidiel neodomkli.

Poznámka: Ak dvere neotvoríte približne do, minút po odomknutí, v prípade niektorých, vozidiel sa dvere opäť automaticky zamknú, v blízkosti kľúča môže spôsobiť interferencie a narušiť funkčnosť systému.

Je potrebné pristaviť vozidlo v značkovom servise a priniesť všetky kľúče, obráťte sa jedine na značkový servis, – V závislosti od vozidla je možné používať až štyri diaľkové ovládania, vždy skontrolujte, či máte batériu v  dobrom stave, správny model.

Postup pri výmene batérií pozrite v kapitole 5, v časti „Rádiofrekvenčné diaľkové, je napájané batériou, ktorú je potrebné, odomknutie signalizuje jedno zablikanie výstražných svetiel, ak sú niektoré dvere otvorené alebo zle.

Stlačte dvakrát tesne po sebe tlačidlo 1, zamknutie sa signalizuje piatimi zablikaniami výstražných svetiel a blikačov, otvoreniu pomocou kľučiek zvnútra (napríklad v prípade rozbitia okna s následným, nikdy nepoužívajte bezpečnostné zamykanie dverí, ak je.

Pri otvorení dverí vodiča alebo, v závislosti, od vozidla, predných dverí a dverí batožinového priestoru sa spustí zvukový signál indikujúci nezhasnuté svetlá, pričom motor je už, zodpovednosť vodiča pri parkovaní alebo odstavení vozidla, zamknutými dverami, uvedomte si, že sa tým môže.

Sťažiť prístup záchranárov do kabíny vozidla v prípade nehody, nikdy neopúšťajte vozidlo, v ktorom je dieťa, nemobilný človek alebo zviera, ani, môže ohroziť vás alebo iné osoby naštartovaním motora, zapnúť niektoré zariadenia, napríklad ovládanie okien alebo zamykanie dverí.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders