2007 Renault Twingo - Návod k obsluze (in Czech) (209 pages)

Posted on 1 Feb, 2016 by Anjo
Model: 2007 Renault Twingo
File size: 11.64 MB
Stáhněte si manuál 2007 Renault Twingo

Manuální Popis
ELF vyvinul pro RENAULT speciální adu, olej : motorové oleje oleje do manuálních, výstraha: pro optimální funkci motoru m že být použití, ur itého maziva omezeno pouze pro n která vozidla.

– i když je vaše vozidlo, tato maziva byla vyvinuta na základ, výzkumu na vozidlech Formule 1, proto, se jedná o vysoce technologicky kvalitní.

Spole n se technickým týmem RENAULT, byla tato ada olej maximáln p izp sobena, specifik m vozidel této zna ky, maziva ELF výrazn p ispívají ke zlepšení.

Vždy p ipoutejte d ti, uložte t žké p edm ty, * Pozor: tyto úkony netvo í kompletní seznam, rENAULT doporu uje pro dopln ní a vým nu oleje používat homologovaná maziva ELF.

Navštivte sv j servis RENAULT nebo stránky www, the oil born Formula One, tento návod k použití a údržbě obsahuje informace, díky kterým můžete, – Lépe poznat svůj vůz, a tak za optimálních provozních podmínek plně využít všech funkcí a technických zlepšení, kterými je vybaven.

– Udržovat jeho optimální provozní výkon prostým, avšak přesným dodržováním pokynů pro údržbu, – bez přílišné ztráty času čelit drobným problémům, které nevyžadují zásah odborníka, Čas strávený čtením tohoto návodu Vám bohatě vynahradí informace, které v něm naleznete, a funkce a technické novinky, které díky němu objevíte, abychom Vám čtení tohoto návodu usnadnili, uvádíme následující symbol.

Pro označení rizika, nebezpečí nebo bezpečnostního pokynu, popis modelů, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základě technických charakteristik známých v době sepsání tohoto dokumentu, na verzi, vybraných volitelných doplňcích a zemi prodeje, stejně tak mohou být v tomto dokumentu popsána některá vybavení, která by se měla objevit v průběhu následujícího roku.

Šťastnou cestu za volantem svého vozidla, reprodukce nebo překlad tohoto dokumentu, i kterékoli jeho části, jsou bez písemného souhlasu společnosti RENAULT, 92 100 Billancourt 2008, zakázány, seznamte se se svým vozidlem  , kapitola Seznamte se se svým vozidlem.

Klíče - Dálkové ovládání: obecné údaje, použití, dvojité zamykání, kLÍČ/RADIOFREKVENČNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: obecné údaje, nebezpečí přivření části těla (krku, paží, mohlo by tak dojít k vážným zraněním.

KLÍČ/RADIOFREKVENČNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: obecné údaje (pokračování), mění se podle prostředí: dejte tedy pozor na, by mohlo být vozidlo zamknuto nebo odemknuto nechtěným stisknutím tlačítek, nejsou přibližně do 2 minut od odemknutí.

Otevřeny žádné dveře, se dveře automaticky, přítomnost některých objektů (kovové předměty, mobilní telefony, oblast vystavená silnému elektromagnetickému záření atd, v  blízkosti klíče může způsobovat rušení, v případě ztráty, nebo pokud si budete.

Přát další sadu klíčů (nebo dálkové, ovládání), obraťte se výhradně na svůj, – V  případě výměny dálkového ovládání je nezbytné přijet do Vašeho, – Na jedno vozidlo není možné použít.

Zajistěte, aby baterie byly vždy v  dobrém stavu, jejich životnost je přibližně, „Radiofrekvenční dálkové ovládání: baterie v kapitole 5, zamknutí nebo odemknutí dveří je zajištěno, je napájeno baterií, kterou je třeba vyměnit (viz odstavec „Radiofrekvenční dálkové.

Zamknutí je signalizováno dvojím bliknutím nouzových světel a bočních blikačů, odemknutí je signalizováno jedním bliknutím nouzových světel a bočních blikačů, pokud je některá otevíratelná část otevřena.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders