2008 Renault Trafic - Návod k obsluze (in Czech) (224 pages)

Posted on 1 Feb, 2016 by Snowy
Model: 2008 Renault Trafic
File size: 12.13 MB
Stáhněte si manuál 2008 Renault Trafic

Manuální Popis
– i když je vaše vozidlo, vždy p ipoutejte d ti, uložte t žké p edm ty, * Pozor: tyto úkony netvo í kompletní seznam.

ELF vyvinul pro RENAULT speciální adu, olej : motorové oleje oleje do manuálních, výstraha: pro optimální funkci motoru m že být použití, ur itého maziva omezeno pouze pro n která vozidla.

Tato maziva byla vyvinuta na základ, výzkumu na vozidlech Formule 1, proto, se jedná o vysoce technologicky kvalitní, spole n se technickým týmem RENAULT.

Byla tato ada olej maximáln p izp sobena, specifik m vozidel této zna ky, maziva ELF výrazn p ispívají ke zlepšení, rENAULT doporu uje pro dopln ní a vým nu oleje používat homologovaná maziva ELF.

Navštivte sv j servis RENAULT nebo stránky www, the oil born Formula One, tento návod k použití a údržbě obsahuje informace, díky kterým můžete, – Lépe poznat svůj vůz, a tak za optimálních provozních podmínek plně využít všech funkcí a technických zlepšení, kterými je vybaven.

– Udržovat jeho optimální provozní výkon prostým, avšak přesným dodržováním pokynů pro údržbu, – Bez přílišné ztráty času čelit drobným problémům, které nevyžadují zásah odborníka, Čas strávený čtením tohoto návodu Vám bohatě vynahradí informace, které v něm naleznete, a funkce a technické novinky, které díky němu objevíte, abychom Vám čtení tohoto návodu usnadnili, uvádíme následující symbol.

Pro označení rizika, nebezpečí nebo bezpečnostního pokynu, popis modelů, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základě technických charakteristik známých v době sepsání tohoto dokumentu, na verzi, vybraných volitelných doplňcích a zemi prodeje, stejně tak mohou být v tomto dokumentu popsána některá vybavení, která by se měla objevit v průběhu následujícího roku.

Šťastnou cestu za volantem svého vozidla, reprodukce nebo překlad tohoto dokumentu, i kterékoli jeho části, jsou bez písemného souhlasu společnosti RENAULT, 92100 Billancourt 2008, zakázány, seznamte se se svým vozidlem  , tLAKY V PNEUMATIKÁCH (v hektopascalech nebo barech zastudena).

Přejděte na odstavec „Pneumatiky kapitoly 5, v níž naleznete informace o podmínkách údržby a podle verze i informace o podmínkách montáže, kapitola Seznamte se se svým vozidlem, klíč – dálkové ovládání – dvojité zamykání, kLÍČ / RADIOFREKVENČNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: obecné údaje.

Klíč zapalování, dveří a uzávěru palivové, odemknutí předních dveří nebo všech, nikdy neopouštějte vozidlo s klíčem ponechaným uvnitř, zůstává-li ve voze dítě, (nebo zvíře), a to ani na krátkou dobu.

To by totiž mohlo vystavit nebezpečí sebe nebo další osoby spuštěním motoru, mohlo by tak dojít k vážným zraněním, rADIOFREKVENČNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: obecné údaje (pokračování), je různý podle prostředí: dejte tedy pozor na.

By mohlo dojít k nechtěnému zamknutí nebo, nejsou přibližně do 30 sekund od odemknutí, otevřeny žádné dveře, se dveře automaticky, v závislosti na blízkém okolí (vnější instalace.

Nebo použití přístrojů, které používají stejnou frekvenci jako dálkové ovládání) může, v  případě výměny, potřeby dalšího klíče nebo dálkového ovládání, se obracejte výhradně na svého zástupce značky, je nezbytné přijet se svým vozem.

Ke svému zástupci značky, protože je, nutné inicializovat dálkové ovládání společně s vozidlem, podle typu vozidla můžete využívat až.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders