2018 Renault Talisman - Ägarmanual (in Swedish) (330 pages)

Posted on 2 May, 2018
Model: 2018 Renault Talisman
File size: 8.84 MB


Other 2018 Renault Talisman Manuals:


Hämta Manuell 2018 Renault Talisman

Manuell Beskrivning
När trafiksituationen tillåter (stor trafikled eller motorväg) kan du med hjälp av den adaptiva farthållaren hålla en vald hastighet, konstantfart, som kan ställas in på mellan 50 och 140 km/h eller 150 km/h, beroende på bilmodell. Funktionen bibehåller även ett lämpligt avstånd till framförvarande fordon i samma körfält. Radarns räckvidd är 120 meter.

Obs! Föraren ska ta hänsyn till hastighetsgränsen i landet där han/hon kör. Anm.: Den anpassningsbara farthållaren kan bromsa bilen upp till en tredjedel av bromsningskapaciteten. Beroende på trafiksituationen kan föraren behöva bromsa hårdare.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders