2009 Renault Megane Grandtour - Návod na používanie (in Slovak) (233 pages)

Posted on 1 Feb, 2016 by Merc
Model: 2009 Renault Megane Grandtour
File size: 13.54 MB
Stiahnite si manuál 2009 Renault Megane Grandtour

Manuálny Popis
ELF vyvíja pre RENAULT kompletný rad olejov, oleje do motora, oleje do mechanických, upozornenie: v záujme optimálnej funkcie motora môže, by používanie oleja pri niektorých vozidlách obmedzené.

Tieto oleje sú v aka výskumom, v oblasti Formule 1 na vysokej, airbagom pre spolujazdca Nastavte si výšku, strediskami RENAULT tento rad plne zodpovedá.

Aktuálnym špecifikám vozidiel našej zna ky, * Upozornenie: tieto úkony netvoria úplný zoznam, rENAULT odporú a homologované oleje ELF na výmenu aj dop anie, pora te sa v servise RENAULT, alebo pozrite www.

The oil born Formula One, tento návod na používanie a údržbu vám poskytne všetky potrebné informácie na to, aby ste mohli, – dobre spoznať svoje vozidlo a potom v plnej miere a čo najlepšie využívať všetky jeho funkcie a technické prednosti, – dosahovať optimálnu prevádzku pri jednoduchom, alebo dôslednom dodržiavaní pokynov na údržbu.

– vyriešiť bez zbytočnej straty času všetky úkony, ktoré si nevyžadujú zásah odborníka, tých niekoľko okamihov, ktoré venujete čítaniu tohto návodu, vám bohato vynahradia získané informácie, funkcie a technické novinky, ktoré objavíte, na pomoc pri čítaní tohto návodu je použitý nasledujúci symbol, označuje riziko, nebezpečenstvo alebo bezpečnostné opatrenie.

Opis modelov v tomto návode bol vypracovaný na základe technických údajov známych v čase jeho spracovania, výbavu (sériovú alebo na objednávku), ktorá je pri týchto modeloch k dispozícii, jej prítomnosť vo vozidle závisí od modelu vozidla, vo- , okrem toho v tomto návode môže byť opísaná aj výbava, ktorá sa má objaviť na trhu v priebehu roka, v celom dokumente sa pod pojmom značkový servis rozumie servis RENAULT.

Šťastnú cestu za volantom vášho vozidla, kapitola Zoznámte sa so svojím vozidlom, karty RENAULT: všeobecné informácie, používanie, bezpečnostné zamykanie, vypnutie a zapnutie airbagu pre spolujazdca vpredu.

Karty RENAULT: všeobecné informácie (1/2), dverí a  batožinového priestoru) a  zátky, palivovej nádrže (pozrite na nasledujúcich stranách), – zapínanie osvetlenia vozidla na diaľku.

– pre niektoré vozidlá aj automatické zatváranie elektrických okien na diaľku a strešného okna (pozrite v  kapitole 3, v  častiach „Elektrické otváranie okien/Strešné, – štartovanie motora pozrite v  kapitole 2, ktoré sú ňou vybavené, je identifikovateľná, pozrite v kapitole v časti „Karta RENAULT.

Skontrolujte, či máte batériu v dobrom stave, je približne dva roky: vymeňte ju, keď sa na, chipkarte fast leer (pozrite v  kapitole 5, závisí od prostredia: dávajte preto pozor.

Ak je batéria vybitá, stále môžete zamknúť/odomknúť a  naštartovať vozidlo, odomykanie vozidla a  v  kapitole 2, dieťa (alebo zviera), ani na krátky čas, môže ohroziť seba alebo iné osoby naštartovaním motora, zapnúť niektoré.

Mohlo by tak dôjsť k  vážnym poraneniam, karty RENAULT: všeobecné informácie (2/2), ak ste odomkli vozidlo pomocou integrovaného kľúča, vložte ho späť do, rENAULT do čítača karty, aby ste mohli.

V  prípade straty, alebo ak potrebujete, ďalšiu kartu RENAULT, sa obráťte výlučne na značkový servis, potrebné pristaviť vozidlo v  značkovom servise a  predložiť všetky karty, rENAULT, ktoré k nemu patria, na oživenie systému.

Na jedno vozidlo možno používať štyri, integrovaný kľúč slúži na zamykanie alebo, odomykanie predných ľavých dverí, ak karta.Renault Modely

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders