2015 Renault Megane - Návod k obsluze (in Czech) (274 pages)

Posted on 1 Feb, 2016 by JayCee
Model: 2015 Renault Megane
File size: 6.04 MB
Stáhněte si manuál 2015 Renault Megane

Manuální Popis
Partneři v automobilové hi-tech technologii – Elf a Renault spojují své know-how na závodních, olejů dokonale uzpůsobených pro Vaše vozidlo Renault, tento návod k použití a údržbě obsahuje informace, díky kterým můžete, – Lépe poznat svůj vůz, a tak za optimálních provozních podmínek plně využít všech funkcí a technických zlepšení, kterými je vybaven.

– Udržovat jeho optimální provozní výkon prostým, avšak přesným dodržováním pokynů pro údržbu, – bez přílišné ztráty času čelit drobným problémům, které nevyžadují zásah odborníka, Čas strávený čtením tohoto návodu Vám bohatě vynahradí informace, které v něm naleznete, a funkce a technické novinky, které díky němu objevíte, abychom Vám čtení tohoto návodu usnadnili, uvádíme následující symbol.

Pro označení rizika, nebezpečí nebo bezpečnostního pokynu, popis modelů, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základě technických charakteristik známých v době sepsání tohoto dokumentu, na verzi, vybraných volitelných doplňcích zemi prodeje, stejně tak mohou být v tomto dokumentu popsána některá vybavení, která by se měla objevit v průběhu následujícího roku.

Pokud je kdekoliv v příručce odkaz na zástupce značky, jedná se o zástupce společnosti RENAULT, Šťastnou cestu za volantem svého vozidla, kapitola Seznamte se se svým vozidlem, karty RENAULT: Obecné informace, používání, dvojité zamykání.

KARTY RENAULT: obecné údaje (1/2), i s vybitými bateriemi můžete stále zamknout/odemknout nastartovat vozidlo, přejděte na odstavce „Zamknutí/odemknutí vozidla v kapitole 1 „Spuštění, a příklopu hrdla palivové nádrže (informace naleznete na následujících stranách).

– dálkové rozsvícení osvětlení vozidla (přejděte na následující stránky), – podle vybavení vozidla, automatické zavření bočních oken střešního okna na, „Elektrické ovládání bočních oken a „Elektrické ovládání střešního okna v kapitole 3), – spuštění motoru, přejděte na odstavec.

Zkontrolujte, zda je baterie v dobrém stavu, zda máte její správný model zda je správně, dva roky: Vyměňte ji, když se na přístrojové, fast leer (viz odstavec „Karta RENAULT.

Mění se podle prostředí: dejte pozor na, manipulaci s kartou RENAULT, při které by, mohlo být vozidlo zamknuto nebo odemknuto nechtěným stisknutím tlačítek, nikdy neopouštějte vozidlo, zůstane-li ve vozidle dítě, nesamostatný dospělý nebo zvíře.

Mohlo by dojít k jeho ohrožení nebo, navíc, za teplého slunečného počasí, vnitřní teplota v kabině velice rychle, kARTY RENAULT: obecné údaje (2/2).

Stiskněte tlačítko a zatáhněte za klíč 5, po nástupu do vozidla s použitím zabudovaného klíče klíč opět vložte do karty, rENAULT a kartu RENAULT vložte do, v případě ztráty, nebo pokud si přejete.

Další kartu RENAULT, se obraťte výhradně na zástupce značky, v případě výměny karty RENAULT, je, nezbytné, abyste přijeli se svým vozem, a všemi kartami RENAULT k zástupci.

RENAULT, aby byly všechny karty společně inicializovány, k jednomu vozidlu máte možnost používat až čtyři karty RENAULT, integrovaný klíč slouží k zamknutí nebo, odemknutí levých dveří, když nemůže karta.

– baterie karty RENAULT je slabá nebo je, – působí vliv přístrojů fungujících na stejné, – vozidlo se nachází v oblasti silného elektromagnetického záření, nepřibližujte kartu ke zdroji tepla, chladu.

Kde by se mohla ohnout nebo nechtěně, poškodit: k tomu by mohlo dojít například při sednutí na kartu uloženou, kARTA RENAULT S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM: použití.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders