2012 Renault Master - Návod k obsluze (in Czech) (284 pages)

Posted on 1 Feb, 2016 by Chironomidae
Model: 2012 Renault Master
File size: 7.74 MB
Stáhněte si manuál 2012 Renault Master

Manuální Popis
Partneři v automobilové hi-tech technologii – Elf a Renault spojují své know-how na závodních, olejů dokonale uzpůsobených pro Vaše vozidlo Renault, tento návod k použití a údržbě obsahuje informace, díky kterým můžete, – Lépe poznat svůj vůz, a tak za optimálních provozních podmínek plně využít všech funkcí a technických zlepšení, kterými je vybaven.

– Udržovat jeho optimální provozní výkon prostým, avšak přesným dodržováním pokynů pro údržbu, – bez přílišné ztráty času čelit drobným problémům, které nevyžadují zásah odborníka, Čas strávený čtením tohoto návodu Vám bohatě vynahradí informace, které v něm naleznete, a funkce a technické novinky, které díky němu objevíte, abychom Vám čtení tohoto návodu usnadnili, uvádíme následující symbol.

Pro označení rizika, nebezpečí nebo bezpečnostního pokynu, popis modelů, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základě technických charakteristik známých v době sepsání tohoto dokumentu, na verzi, vybraných volitelných doplňcích zemi prodeje, stejně tak mohou být v tomto dokumentu popsána některá vybavení, která by se měla objevit v průběhu následujícího roku.

Pokud je kdekoliv v příručce odkaz na zástupce značky, jedná se o zástupce společnosti RENAULT, Šťastnou cestu za volantem svého vozidla, kapitola Seznamte se se svým vozidlem, dOPLŇKOVÉ PROSTŘEDKY K PŘEDNÍM BEZPEČNOSTNÍM PÁSŮM 1.

Dětské sedačky: upevnění pomocí bezpečnostního pásu nebo systémem Isofix 1, pracoviště řidiče u levostranného řízení 1, místo řidiče u pravostranného řízení 1, eLEKTRICKÉ SEŘÍZENÍ VÝŠKY SVĚTELNÝCH KUŽELŮ 1.

KLÍČ / RADIOFREKVENČNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: obecné údaje (1/3), klíč zapalování, dveří uzávěru palivové, klíč nesmí být používán pro jiný účel, než je popsáno v uživatelské příručce.

Odemknutí předních dveří a podle vozidla všech otevíratelných částí, na odstavec „Klíč, radiofrekvenční dálkové ovládání: použití v kapitole 1, kLÍČ / RADIOFREKVENČNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: obecné údaje (2/3), mění se podle prostředí: proto pozor na.

Manipulaci s dálkovým ovládáním, která by, nejsou přibližně do 2 minut od odemknutí, otevřeny žádné dveře, se dveře automaticky, v závislosti na blízkém okolí (vnější instalace nebo použití přístrojů, které používají.

Může být funkce dálkového ovládání rušena, nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu, to by mohlo znamenat jeho ohrožení, nebo ohrožení jiných osob nastartováním motoru, ovládáním vybavení jako.

Navíc, za teplého slunečného počasí, vnitřní teplota v kabině velice rychle, kLÍČ / RADIOFREKVENČNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: obecné údaje (3/3), umožňuje zamknout/odemknout dveře vozidla bez manipulace s dálkovým ovládáním.

Pro přístup v automatického režimu: použití, obraťte se pouze na značkový servis, – V případě výměny dálkového ovládání je nezbytné přijet se svým, – Podle typu vozidla můžete využívat.

Až čtyři dálková ovládání nebo dvoje, zkontrolujte, zda je Vaše baterie v dobrém stavu, zda máte její správný model, těchto baterií je přibližně 2 roky, pro informace o postupu výměny baterie přejděte na odstavec „Klíč, radiofrekvenční dálkové ovládání: baterie v kapitole 5.

KLÍČ/RADIOFREKVENČNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: používání (1/2), dálkové ovládání B zajišťuje zamknutí nebo, je napájeno baterií, kterou je třeba vyměnit, jedním stiskem tlačítka 1 se zamknou.

Jedním stiskem tlačítka 2 se odemknou, odemknutí je signalizováno jedním bliknutím nouzových světel bočních blikačů, poznámka: Pokud je u některých typů.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders