2008 Renault Laguna - Návod na používanie (in Slovak) (191 pages)

Posted on 1 Feb, 2016 by Citizen
Model: 2008 Renault Laguna
File size: 10.98 MB
Stiahnite si manuál 2008 Renault Laguna

Manuálny Popis
ELF vyvíja pre RENAULT kompletný rad olejov, oleje do motora, oleje do mechanických, upozornenie: v záujme optimálnej funkcie motora môže by, používanie oleja pri niektorých vozidlách obmedzené.

Tieto oleje sú v aka výskumom, v oblasti Formule 1 na vysokej, strediskami RENAULT tento rad plne zodpovedá, aktuálnym špecifikám vozidiel našej zna ky.

* Upozornenie: tieto úkony netvoria úplný zoznam, rENAULT odporú a homologované oleje ELF na výmenu aj dop anie, pora te sa v servise RENAULT, alebo pozrite www, the oil born Formula One.

Tento návod na používanie a údržbu vám poskytne všetky potrebné informácie na to, aby ste mohli, – dobre spoznať svoje vozidlo a potom v plnej miere a čo najlepšie využívať všetky jeho funkcie a technické prednosti, – dosahovať optimálnu prevádzku pri jednoduchom, alebo dôslednom dodržiavaní pokynov na údržbu, – vyriešiť bez zbytočnej straty času všetky úkony, ktoré si nevyžadujú zásah odborníka.

Tých niekoľko okamihov, ktoré venujete čítaniu tohto návodu, vám bohato vynahradia získané informácie, funkcie a technické novinky, ktoré objavíte, na pomoc pri čítaní tohto návodu je použitý nasledujúci symbol, označuje riziko, nebezpečenstvo alebo bezpečnostné opatrenie, opis modelov v tomto návode bol vypracovaný na základe technických údajov známych v čase jeho spracovania.

Výbavu (sériovú alebo na objednávku), ktorá je pri týchto modeloch k dispozícii, jej prítomnosť vo vozidle závisí od modelu vozidla, vo- , okrem toho v tomto návode môže byť opísaná aj výbava, ktorá sa má objaviť na trhu v priebehu roka, Šťastnú cestu za volantom vášho vozidla, rozmnožovanie alebo preklad celého textu, či jeho častí, je zakázaný bez písomného súhlasu RENAULT, 92 100 Billancourt 2008.

Kapitola Zoznámte sa so svojím vozidlom, karty RENAULT: všeobecné informácie, používanie, bezpečnostné zamykanie, ktoré sú ňou vybavené, je identifikovateľná, dverí a  batožinového priestoru) a  zátky.

Palivovej nádrže (pozrite na nasledujúcich stranách), – v  závislosti od vozidla, automatické zatváranie elektrických okien, pozrite v kapitole 3, v časti „Okná s impulzným otváraním: zatváranie okien na diaľku, – zapínanie osvetlenia vozidla na diaľku, – štartovanie motora pozrite v  kapitole 2.

Odomknúť a  naštartovať vozidlo aj s  vybitou batériou, „Zamykanie/odomykanie vozidla a  v  kapitole 2, v časti „Štartovanie motora, závisí od prostredia: dávajte preto pozor, skontrolujte, či máte batériu v  dobrom.

RENAULT vo vnútri, keď opúšťate vozidlo, v ktorom je dieťa, (alebo zviera), ani na krátky čas, môže ohroziť seba alebo iné osoby naštartovaním motora, zapnúť niektoré, mohlo by tak dôjsť k  vážnym poraneniam.

Karty RENAULT: všeobecné informácie (pokračovanie), ak ste odomkli vozidlo pomocou integrovaného kľúča, vložte ho späť do, rENAULT do čítača karty, aby ste mohli, v  prípade straty, alebo ak potrebujete.

Ďalšiu kartu RENAULT, obráťte sa výlučne na značkový servis, všetky karty RENAULT, ktoré k  nemu, na jedno vozidlo je možné používať štyri, integrovaný kľúč slúži na zamykanie alebo.

Odomykanie ľavých dverí, ak karta RENAULT, – slabá batéria v  karte RENAULT, vybitý, – používanie zariadení fungujúcich na rovnakej frekvencii ako karta, – vozidlo sa nachádza v  oblasti silného.

Kde sa môže ohnúť alebo neúmyselne, kARTA RENAULT S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM: používanie, zamknutie dverí sprevádza dvojnásobné zablikanie výstražných svetiel.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders