2006 Renault Laguna - Návod na používanie (in Slovak) (254 pages)

Posted on 1 Feb, 2016 by Citizen
Model: 2006 Renault Laguna
File size: 18.73 MB
Stiahnite si manuál 2006 Renault Laguna

Manuálny Popis
Assurez vous que tous les, à leur poids et à leur, * Attention : ces gestes ne constituent pas une liste exhaustive, la notice d'utilisation – 82 00 762 759 – NU706-5 – 11/2006 – Edition française.

NU | 706-5 | FRA | Dos = 12 mm | 252 pages | 4 de Couv, nU | 706-5 | FRA | Dos = 12 mm | 252 pages | 1 de Couv, eLF vyvíja pre Renault kompletný rad olejov, oleje do motora, oleje do mechanických.

Upozornenie: v záujme optimálnej funkcie motora môže by, používanie oleja pri niektorých vozidlách obmedzené, tieto oleje sú v aka výskumom, v oblasti Formule 1 na vysokej.

Strediskami Renault tento rad plne zodpovedá, aktuálnym špecifikám vozidiel našej zna ky, renault odporú a homologované oleje ELF na výmenu aj dop anie, pora te sa v servise Renault, alebo pozrite www.

The oil born Formula One, nU | 706-5 | SLK | Dos = 12 mm | 252 pages | 2 de Couv, nU | 706-5 | SLK | Dos = 12 mm | 252 pages | 3 de Couv, tento návod na používanie a údržbu vám poskytne všetky potrebné informácie na to, aby ste mohli.

– dobre spoznať svoje vozidlo a potom v plnej miere a čo najlepšie využívať všetky jeho technické prednosti, – dosahovať trvale optimálnu prevádzku pri jednoduchom, ale dôslednom dodržiavaní našich pokynov na údržbu, – vyriešiť bez zbytočnej straty času všetky úkony, ktoré si nevyžadujú zásah odborníka, tých niekoľko okamihov, ktoré venujete čítaniu tohto návodu, vám bohato vynahradia získané informácie a technické novinky, ktoré objavíte.

By predsa ešte zostali nejaké nejasnosti, odborníci našej siete autorizovaných servisov vám vždy ochotne poradia pomôžu, na pomoc pri čítaní tohto návodu je použitý nasledujúci symbol, označuje riziko, nebezpečenstvo alebo bezpečnostné opatrenie, opis modelov v tomto návode bol vypracovaný na základe technických údajov známych v čase jeho spracovania.

Výbavu (sériovú alebo na objednávku), ktorá je pri týchto modeloch k dispozícii, jej prítomnosť vo vozidle závisí od modelu vozidla, voliteľnej výbavy krajiny určenia, okrem toho v tomto návode môže byť opísaná aj výbava, ktorá sa má objaviť na trhu v priebehu roka, Šťastnú cestu za volantom vášho vozidla RENAULT, rozmnožovanie alebo preklad celého textu, či jeho častí, je zakázaný bez písomného súhlasu RENAULT, 92100 Billancourt 2006.

– Svetelné kontrolky (prístrojová doska) 1, – Štartovanie / vypnutie motora 2, systém kontroly tlaku v pneumatikách 2, podpora brzdenia v kritickej situácii 2.

– Kapota motora / údržba 4, – Praktické rady (výmena žiaroviek, poistky, opravy, poruchy činnosti) 5, tLAK VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH ZA STUDENA (v baroch), r H alebo V – 205/60 R 16 V – 225/45 R 17 V.

Bezpečnosť pneumatík použitie snehových reťazí, pozrite v kapitole 5, v časti „Pneumatiky, kde sa dozviete o podmienkach údržby, a v závislosti od verzie, o podmienkach montovania snehových, vozidlo s automatickou prevodovkou: zvýšte tlak o 0,1 baru, osobitosť vozidiel používaných pri plnom zaťažení (maximálna povolená celková hmotnosť) a s prívesom.

V pneumatikách treba zvýšiť o 0,2 baru, hmotnosti pozrite v kapitole 6, v časti „Hmotnosti, rozmery diskov a pneumatík závisia od modelu krajiny určenia, tLAK VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH (v PSI za studena).

Pozrite v kapitole 5, v časti „Pneumatiky”, kde sú uvedené podmienky údržby a podľa verzie spôsob používania snehových reťazí, vozidlo s automatickou prevodovkou: zvýšte tlak o 2 PSI, kapitola Zoznámte sa so svojím vozidlom, karty RENAULT: všeobecné informácie, používanie, bezpečnostné zamykanie.

– odomykanie alebo zamykanie dverí (bočných dverí batožinového priestoru), a zátky palivovej nádrže (pozrite na nasledujúcich stranách), – pre niektoré vozidlá aj automatické zatváranie okien strešného okna (pozrite.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders