2018 Renault Koleos - Návod k obsluze (in Czech) (332 pages)

Posted on 2 May, 2018
Model: 2018 Renault Koleos
File size: 9.17 MB


Other 2018 Renault Koleos Manuals:


Stáhněte si manuál 2018 Renault Koleos

Manuální Popis
Funkce „Doprovodné vnější osvětlení“: Tato funkce umožňuje přechodně rozsvítit tlumená světla (pro osvětlení otevření vrat apod.). Při vypnutém motoru, zhasnutých světlech a s kroužkem 3 v poloze 0 nebo AUTO přitáhněte páčku 1 k sobě: tlumená světla se rozsvítí na dobu přibližně 30 sekund. Pro prodloužení této doby můžete zatáhnout za páčku až čtyřikrát (celkový čas je omezen na dvě minuty).

Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Doprovodné osv.“ spolu s dobou rozsvícení. Nyní můžete zamknout vozidlo. Pro vypnutí osvětlení před jeho automatickým vypnutím otočte kroužkem 3 do kterékoli polohy a poté jej vraťte do polohy AUTO.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders