2018 Renault Koleos - Ägarmanual (in Swedish) (332 pages)

Posted on 2 May, 2018
Model: 2018 Renault Koleos
File size: 8.89 MB


Other 2018 Renault Koleos Manuals:


Hämta Manuell 2018 Renault Koleos

Manuell Beskrivning
Körning i automatläge: Ha bilen stillastående och motorn igång. När ett av lägena P, N eller R är ilagt, tryck på bromspedalen och flytta växelväljaren åt vänster, därefter bakåt och släpp den sedan. Om ett av dessa villkor inte uppfylls blinkar D i cirka fem sekunder och meddelandet ”Tryck ner bromspedalen” visas på instrumentpanelen i cirka femton sekunder.

I de flesta trafiksituationer behöver du inte använda spaken. Automatfunktionen sörjer för att rätt växel läggs i vid rätt ögonblick och motorvarvtal och den anpassar växlingarna till körförhållanden och körsätt (hastighet och gaspådrag) samt valt körprogram. ANM: Om motorn är igång och bilen rör sig mellan 0 och 10 km/h behöver du inte trycka ned bromspedalen vid övergång från läge N eller R till D.

Detta är praktiskt vid parkering då bilen omväxlande måste köras framåt och backas flera gånger.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders