2007 Renault Kangoo - Návod k obsluze (in Czech) (197 pages)

Posted on 31 Jan, 2016 by Maurice
Model: 2007 Renault Kangoo
File size: 12.05 MB
Stáhněte si manuál 2007 Renault Kangoo

Manuální Popis
ELF vyvinul pro RENAULT speciální adu, olej : motorové oleje oleje do manuálních, výstraha: pro optimální funkci motoru m že být použití, ur itého maziva omezeno pouze pro n která vozidla.

– i když je vaše vozidlo, tato maziva byla vyvinuta na základ, výzkumu na vozidlech Formule 1, proto, se jedná o vysoce technologicky kvalitní.

Spole n se technickým týmem RENAULT, byla tato ada olej maximáln p izp sobena, specifik m vozidel této zna ky, maziva ELF výrazn p ispívají ke zlepšení.

Vždy p ipoutejte d ti, uložte t žké p edm ty, * Pozor: tyto úkony netvo í kompletní seznam, rENAULT doporu uje pro dopln ní a vým nu oleje používat homologovaná maziva ELF.

Navštivte sv j servis RENAULT nebo stránky www, the oil born Formula One, tento návod k použití a údržbě obsahuje informace, díky kterým můžete, – Lépe poznat svůj vůz, a tak za optimálních provozních podmínek plně využít všech funkcí a technických zlepšení, kterými je vybaven.

– Udržovat jeho optimální provozní výkon prostým, avšak přesným dodržováním pokynů pro údržbu, – bez přílišné ztráty času čelit drobným problémům, které nevyžadují zásah odborníka, Čas strávený čtením tohoto návodu Vám bohatě vynahradí informace, které v něm naleznete, a funkce a technické novinky, které díky němu objevíte, abychom Vám čtení tohoto návodu usnadnili, uvádíme následující symbol.

Pro označení rizika, nebezpečí nebo bezpečnostního pokynu, popis modelů, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základě technických charakteristik známých v době sepsání tohoto dokumentu, na verzi, vybraných volitelných doplňcích a zemi prodeje, stejně tak mohou být v tomto dokumentu popsána některá vybavení, která by se měla objevit v průběhu následujícího roku.

Šťastnou cestu za volantem svého vozidla, reprodukce nebo překlad tohoto dokumentu, i kterékoli jeho části, jsou bez písemného souhlasu společnosti RENAULT, 92 100 Billancourt 2007 zakázány, seznamte se se svým vozidlem  , kapitola Seznamte se se svým vozidlem.

RADIOFREKVENČNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: obecné údaje, mění se podle prostředí: pozor na manipulaci s dálkovým ovládáním, která by mohla, vést k nepatřičnému zamknutí nebo odemknutí dveří nechtěnými stisky tlačítek, v závislosti na blízkém okolí (vnější instalace.

Nebo použití přístrojů, které používají stejnou frekvenci jako dálkové ovládání) může, v případě ztráty nebo pokud si budete, se obraťte výhradně na svůj značkový, klíč ke spínací skříňce-spouštěči, dveřím.

Odemknutí předních dveří a  podle vozidla všech otevíratelných částí, zvíře), a to ani na krátkou dobu, to by totiž mohlo vystavit nebezpečí, sebe nebo další osoby spuštěním motoru.

Mohlo by tak dojít k vážným zraněním, – V  případě výměny dálkového ovládání je nezbytné přijet se svým vozem, ke svému zástupci značky, protože je, – Podle typu vozidla můžete využívat.

Ujistěte se, že máte baterii stále v dobrém stavu, odemknutí je signalizováno jedním bliknutím nouzových světel a bočních blikačů, první stisknutí tlačítka  2 umožňuje odemknout výhradně dveře řidiče, když je jím vozidlo vybaveno, umožňuje zamknout otevíratelné části a zamezit otevření.

Dveří vnitřními rukojeťmi (v  případě rozbití, krátké stisknutí tlačítka  4 umožňuje zamknutí všech otevíratelných částí, krátké stisknutí umožňuje odemknutí předních dveří nebo, podle vozidla.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders