2018 Renault Clio - Instrukcja Obsługi (in Polish) (266 pages)

Posted on 2 Nov, 2017
Model: 2018 Renault Clio
File size: 8.25 MB


Other 2018 Renault Clio Manuals:


Pobierz Instrukcja 2018 Renault Clio

Instrukcja Opis
W każdej chwili możliwe jest przekroczenie prędkości regulowanej poprzez wciśnięcie pedału gazu. Przez cały czas, gdy prędkość jest przekroczona, zadana wartość miga na tablicy wskaźników. Następnie zwolnić pedał gazu: po kilku sekundach, pojazd automatycznie powraca do początkowej wartości prędkości regulowanej.

Brak możliwości utrzymania prędkości regulowanej W przypadku zjazdu z dużego wzniesienia system nie jest w stanie utrzymać prędko- ści regulowanej na zadanym poziomie: informacja o zapamiętanej prędkości miga na tablicy wskaźników w celu powiadomienia o tym kierowcy. Po zapisaniu prędkości w pamięci istnieje możliwość jej przywołania po upewnieniu się, że jest ona dostosowana do warunków ruchu drogowego (nasilenie ruchu, stan nawierzchni, warunki meteorologiczne itp.). Wcisnąć przełącznik 4 (R), jeśli prędkość pojazdu przekracza 30 km/h.

Podczas wywoływania zapamiętanej prędkości, włączenie regulatora prędkości zostaje potwierdzone przez zapalenie lampki kontrolnej. Uwaga: jeśli poprzednio zapisana prędkość jest dużo wyższa od prędkości bieżącej, nastąpi silne przyspieszenie aż do momentu osiągnięcia żądanego progu prędkości.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders