2017 Renault Clio - Návod k obsluze (in Czech) (260 pages)

Posted on 14 Dec, 2016 by Lurke
Model: 2017 Renault Clio
File size: 8.16 MB


Other 2017 Renault Clio Manuals:


Stáhněte si manuál 2017 Renault Clio

Manuální Popis
V zájmu své bezpečnosti na to pamatujte při posuzování vzdálenosti před provedením jakéhokoli manévru. Funkce závisí na zvolené poloze vnějšího osvětlení na přístrojové desce se rozsvítí příslušná kontrolka. Podle vybavení vozidla se mohou v případě prudkého zpomalení automaticky rozsvítit nouzová světla.

Při nastartování – převodovka je na neutrálu; vozidla se systém automaticky aktivuje. V každém případě musíte mít i tak nohy stále poblíž pedálů a být stále připraveni reagovat na případné nouzové situace. Během překročení omezené rychlosti na přístrojové desce bliká hodnota regulované rychlosti.

Nerespektování těchto pokynů může ohrozit vaši bezpečnost nebo porušit konformitu vašeho vozidla. V žádném případě jej nepoužívejte pro provádění opravy nebo pro získání přístupu pod vozidlo. Zkontrolujte příslušnou pojistku a v případě potřeby ji nahraďte pojistkou se stejnou ampérovou hodnotou jako u původní pojistky.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders