2007 Renault Clio - Návod k obsluze (in Czech) (261 pages)

Posted on 1 Feb, 2016 by Jordan
Model: 2007 Renault Clio
File size: 16.42 MB


Other 2007 Renault Clio Manuals:


Stáhněte si manuál 2007 Renault Clio

Manuální Popis
ELF vyvinul pro RENAULT speciální adu, olej : motorové oleje oleje do manuálních, výstraha: pro optimální funkci motoru m že být použití, ur itého maziva omezeno pouze pro n která vozidla.

– i když je vaše vozidlo, tato maziva byla vyvinuta na základ, výzkumu na vozidlech Formule 1, proto, se jedná o vysoce technologicky kvalitní.

Spole n se technickým týmem RENAULT, byla tato ada olej maximáln p izp sobena, specifik m vozidel této zna ky, maziva ELF výrazn p ispívají ke zlepšení.

Vždy p ipoutejte d ti, uložte t žké p edm ty, * Pozor: tyto úkony netvo í kompletní seznam, rENAULT doporu uje pro dopln ní a vým nu oleje používat homologovaná maziva ELF.

Navštivte sv j servis RENAULT nebo stránky www, the oil born Formula One, tento návod k použití a údržbě obsahuje informace, díky kterým můžete, – Lépe poznat svůj vůz, a tak za optimálních provozních podmínek plně využít všech funkcí a technických zlepšení, kterými je vybaven.

– Udržovat jeho optimální provozní výkon prostým, avšak přesným dodržováním pokynů pro údržbu, – Bez přílišné ztráty času čelit drobným problémům, které nevyžadují zásah odborníka, Čas strávený čtením tohoto návodu Vám bohatě vynahradí informace, které v něm naleznete, a funkce a technické novinky, které díky němu objevíte, abychom Vám čtení tohoto návodu usnadnili, uvádíme následující symbol.

Pro označení rizika, nebezpečí nebo bezpečnostního pokynu, popis modelů, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základě technických charakteristik známých v době sepsání tohoto dokumentu, na verzi, vybraných volitelných doplňcích a zemi prodeje, stejně tak mohou být v tomto dokumentu popsána některá vybavení, která by se měla objevit v průběhu následujícího roku.

Šťastnou cestu za volantem svého vozidla, reprodukce nebo překlad tohoto dokumentu, i kterékoli jeho části, jsou bez písemného souhlasu společnosti RENAULT, 92 100 Billancourt 2007 zakázány, seznamte se se svým vozidlem  , tlak vzduchu v pneumatikách (v bar zastudena).

Přejděte na odstavec „Pneumatiky kapitoly 5, v níž naleznete informace o podmínkách údržby a podle verze i informace o podmínkách montáže, zvláštnosti vozidel použitých při plném zatížení (maximální přípustné hmotnosti při zatížení) a tažení přívěsu, hodnoty hmotností naleznete v odstavci „Hmotnosti v kapitole 6, rezervní kolo, jehož podmínky omezeného použití jsou uvedeny na etiketě indikující max.

Verze kombi: tlak v zadních pneumatikách se musí zvýšit o 0,2 bar, tlak vzduchu v pneumatikách (v psi zastudena),  vláštnosti vozidel použitých při plném zatížení (maximální přípustné hmotnosti při zatížení) a tažení přívěsu, verze kombi: tlak v zadních pneumatikách se musí zvýšit o 3 psi.

Kapitola Seznamte se se svým vozidlem, klíč/Radiofrekvenční dálkové ovládání: obecné údaje, použití, dvojité zamykání, karty RENAULT: obecné, používání, dvojité zamykání, kLÍČ/RADIOFREKVENČNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: obecné údaje.

Mění se podle prostředí: dejte tedy pozor na, by mohlo být vozidlo zamknuto nebo odemknuto nechtěným stisknutím tlačítek, klíč k zapalování a ke dveřím řidiče, pro uvolnění vložky z  jejího uložení.

Pro její vrácení do původního uložení, přítomnost některých objektů (kovové předměty, mobilní telefony, oblast vystavená silnému elektromagnetickému záření atd, v  blízkosti klíče může způsobovat rušení, kLÍČ/RADIOFREKVENČNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: obecné údaje (pokračování).

V  případě ztráty nebo pokud si budete, přát další sadu klíčů (nebo dálkové ovládání), obraťte se výhradně na svůj značkový servis, servisu s vozem a všemi klíči, aby byly.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders