2018 Renault Captur - Ägarmanual (in Swedish) (260 pages)

Posted on 2 May, 2018
Model: 2018 Renault Captur
File size: 7.19 MB


Other 2018 Renault Captur Manuals:


Hämta Manuell 2018 Renault Captur

Manuell Beskrivning
Funktionsprincip: Ultraljudsdetektorerna, som sitter i stötfångarna, ”mäter” avståndet mellan bilen och ett föremål. Vid denna mätning avges ljudsignaler som ökar i styrka ju närmare föremålet bilen kommer, ända tills en enda lång ljudsignal hörs när föremålet befinner sig cirka 20–30 cm från bilen. Systemet upptäcker föremål som befinner sig framför, bakom eller vid någon av bilens sidor.

Parkeringsassistanssystemet aktiveras endast när bilen kör i en hastighet under cirka 10 km/h. Parkeringsassistanssystemet tar inte hänsyn till bogsering och lastsystem eller liknande.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders