2012 Peugeot Boxer - Ägarmanual (in Swedish) (164 pages)

Posted on 4 Oct, 2015 by Davek
Model: 2012 Peugeot Boxer
File size: 4.39 MB


Other 2012 Peugeot Boxer Manuals:


Hämta Manuell 2012 Peugeot Boxer

Manuell Beskrivning
Om rubriken "personligt konto" inte finns på bilmärkets webbplats i, ditt land kan du läsa din instruktionsbok på följande webbplats, genom att läsa instruktionsboken på Internet kan du även ta, del av den senaste tillgängliga informationen, som enkelt kan.

Hittas på de sidor som är märkta med den här symbolen, länken som är avsedd för "Privatpersoner", det utgivningsdatum som överensstämmer med bilens 1:a registrering, där hittar du din instruktionsbok med samma information.

Vi vill fästa din uppmärksamhet på följande punkt: montering, av en utrustning eller ett elektriskt tillbehör som inte godkänts, av PEUGEOT kan leda till funktionsavbrott i bilens elektroniska, ta kontakt med en märkesrepresentant för PEUGEOT som kan.

Presentera hela serien av godkända anordningar och tillbehör, i denna instruktionsbok, beroende på utrustningsnivå och, när du lämnar in bilen för service eller reparation rekommenderar, över teknisk information, kunnande och lämplig utrustning.

PEUGEOT-verkstäder uppfyller dessa krav och står gärna till tjänst, boxer har konstruerats för att uppfylla alla dina krav i fråga, om praktisk utrustning, komfort, säkerhet och design, för att kunna använda bilen på bästa sätt, ger vi dig här.

Möjlighet att syna den i sömmarna med instruktionsboken, använda den utrustning som finns i bilen, pEUGEOT tackar för ditt förtroende och önskar dig trevlig resa, den här manualen presenterar den nya bilen och beskriver de.

Innehållet består av 10 rubriker, som var och en visas med, under rubrik hittar du bilens tekniska data, finns bilder av bilen, både av exteriören och interiören, som, hjälper dig att lokalisera en utrustning eller en funktion och.

Information om var du hittar ytterligare information, riktmärken i rubrikerna fäster din uppmärksamhet på ett rangordnat, hänvisar dig till den rubrik och det avsnitt som innehåller, ger dig viktig information om användningen av olika anordningar.

Gör dig uppmärksam på personernas och utrustningens, när du har slagit ifrån tändningen och, lämnar bilen fortsätter framlyktorna att lysa, när bilen är upplåst kan bakdörrarna.

Öppnas för att underlätta av- och, varnar vid upptäckt av hinder bakom bilen, aktiveras automatiskt när backväxeln läggs i, aktiveringen visas på skärmen som sitter.

Dra handtaget först mot dig och sedan, tänk på att inte lägga någonting på golvet, som kan vara i vägen för dörren, Öppna dörren helt för att stoppet i dörrens.

Tryck på knappen på dörrpanelen, för att, stäng först den vänstra dörren och sedan, backspeglarna är indelade i två zoner: A, inställning av den övre spegeln.

Inställning av den nedre spegeln, manuell inställning av ratten i djupled, vrid manöverknappen till läge O och, ljusen lyser hela tiden när bilen är.

Sker aktiveringen av torkaren med viss, bort en minut efter det att tändningen slås, automatisk luftkonditionering: använd företrädesvis den helautomatiska funktionen genom att trycka på knappen "AUTO".

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders