2013 Peugeot 508 Hybrid - Užívateľská príručka (in Slovak) (340 pages)

Posted on 4 Oct, 2015 by Nomugs
Model: 2013 Peugeot 508 Hybrid
File size: 11.66 MB


Other 2013 Peugeot 508 Hybrid Manuals:


Stiahnite si manuál 2013 Peugeot 508 Hybrid

Manuálny Popis
Nájdite si vašu užívateľskú príručku na webovej stránke Peugeot v, nahliadnutie na internete do Užívateľskej príručky vám zároveň, umožní prístup k najnovším dostupným informáciám, ktoré sa, dajú ľahko vyhľadať vďaka označeniu stránok pomocou tohto.

Montáž výbavy alebo elektropríslušenstva, ktoré nie, môže spôsobiť poruchu elektronického systému vášho, doporučujeme vám skontaktovať sa so zástupcom značky, pEUGEOT, ktorý vám predstaví výbavu značkou schválené.

Ak rubrika „Osobné stránky nie je na webovej stránke v jazyku vašej, krajiny dostupná, do vašej užívateľskej príručky môžete nahliadnuť, linku v prístupe k „Súkromné osoby, dátum vydania zodpovedajúci dátumu prvej evidencie.

Nájdete tam vašu užívateľskú príručku v rovnakých prezentáciách, Ďakujeme, že ste si vybrali PEUGEOT 508, táto príručka užívateľa je zostavená tak, aby ste mohli plne využívať vaše vozidlo vo.

Nájdete tu tiež, hneď na prvých stranách, podrobný obsah, po ktorom nasleduje rýchle, oboznámenie sa s vozidlom, určené na, všetky detaily, týkajúce sa vášho vozidla, ako.

Sú komfort, bezpečnosť praktické informácie, sú uvedené v tejto príručke, aby ste mohli, oceniť jeho kvality lepšie ho využívať, každý model môže obsahovať len časť výbavy.

Uvedenej v tejto príručke v závislosti od úrovne, vyhotovenia, modelov, verzií od charakteristík, aj bezpečnosti iných tým nezvyšovali, tento znak sprevádza rady, týkajúce sa.

Tento znak vás upozorňuje na strany, vozidla, ak máte kľúč pri sebe v, pri zastavení vozidla uvedie tento systém motor, automaticky opäť uvedie do chodu akonáhle sa s.

Štart umožňuje zníženie spotreby paliva, množstva, znečisťujúcich emisií zároveň ponúka komfort, tento systém meria veľkosť miesta informuje, tento systém vám, za pomoci tlačidla.

Táto výbava vás pri manévrovaní s vozidlom, upozorňuje na prekážky nachádzajúce sa pred, táto sada je kompletný systém, pozostávajúci, z kompresora a plniaceho prípravku, ktorá vám.

Nachádzajúcim sa v určenej zóne, vsuňte, ruku za rukoväť dverí, čím odomknete vozidlo, následne rukoväť potiahnite dvere otvorte, s elektronickým kľúčom nachádzajúcim sa v.

Určenej zóne zatlačte prstom na rukoväť dverí, (v mieste označenia), čím vozidlo uzamknete, obsah palivovej nádrže: približne 72 litrov, (alebo litrov v závislosti od verzie).

Toto zariadenie premieta rýchlosť vozidla, na lamele v zornom poli vodiča tak, aby vodič, mohol zrakom sledovať vozovku i naďalej, oboznámte sa s obsahom rubriky "Audio.

V prípade nedostatočného svetla vám toto, tlmené osvetlenie kabíny zlepší viditeľnosť vo, táto výbava vám po nastavení úrovne.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders