2017 Peugeot 4008 - Užívateľská príručka (in Slovak) (368 pages)

Posted on 27 Apr, 2017 by Snowy
Model: 2017 Peugeot 4008
File size: 12.39 MB


Other 2017 Peugeot 4008 Manuals:


Stiahnite si manuál 2017 Peugeot 4008

Manuálny Popis
Pri príliš dlhom použití elektrického zariadenia pri vypnutom motore hrozí riziko vybitia batérie. Súbormi možno prechádzať pomocou ovládacích prvkov na volante alebo na paneli autorádia a zobrazovať ich na multifunkčnom displeji. Riadenie sa zablokuje pri otvorení jedných z združenom prístroji sa zobrazí správa.

Elektronické blokovanie štartovania uzamkne systém kontroly motora následne na vypnutie zapaľovania a zabráni uvedeniu motora do činnosti pri vlámaní. V prípade poruchy ste upozornený správou na displeji združeného prístroja. Zaradenie spätného chodu je volantom „pre zostupné zaraďovanie doprevádzané zvukovým signálom.

Motor sa automaticky uvedie do prevádzky akonáhle si budete želať pokračovať v jazde. Tento referenčný tlak musí byť reinicializovaný po každom nastavení tlaku v pneumatikách alebo po výmene kolesa. V prípade viacerých pneumatikách a po výmene jedného opravy alebo výmeny pneumatík musia alebo viacerých kolies je potrebné systém byť zaregistrované identifikačné údaje reinicializovať.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders