2014 Peugeot 4008 - Instrukcja Obsługi (in Polish) (368 pages)

Posted on 27 Apr, 2017 by Critic
Model: 2014 Peugeot 4008
File size: 20.61 MB


Other 2014 Peugeot 4008 Manuals:


Pobierz Instrukcja 2014 Peugeot 4008

Instrukcja Opis
Blokada podnośników szyb pasażera i zamknie całkowicie po zwolnieniu tylnych. Ze względów bezpieczeństwa regulację siedzeń należy wykonywać wyłącznie podczas postoju pojazdu. W razie zablokowania przedstawione niżej regulacje należy przerwać natychmiast ten manewr.

Nigdy nie jeździć bez zagłówków; należy je zamontować i prawidłowo ustawić. Nigdy nie należy jeździć ze zdemontowanymi zagłówkami; muszą one znajdować się na swoim miejscu i być prawidłowo ustawione. Obiekty obserwowane w lusterku wstecznym są w rzeczywistości o wiele bliżej.

Dla zachowania sprawnej pracy systemu klimatyzacji zaleca się jego regularną kontrolę zgodnie z zaleceniami podanymi w książce serwisowej i gwarancyjnej. Możliwe jest dzielenie strumienia powietrza poprzez ustawienie pokrętła regulacji w położeniach pośrednich. Zmiana stanu funkcji z nieaktywnego na aktywny sygnalizowana jest dwoma sygnałami dźwiękowymi i trzykrotnym mignięciem kontrolki.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders